Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En

Įvykiai

Dainius Žalimas: tarptautiniai nusikaltimai negali likti nebaudžiami

2020-11-04

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas dalyvavo nuotoliniame tarptautiniame forume „Baltarusija 2020: moksliniai ir praktiniai iššūkiai taikant universalios jurisdikcijos principą“. Jį suorganizavo Europos humanitarinio universiteto Konstitucionalizmo ir žmogaus teisių centras ir Vokietijos Konrado Adenauerio fondas, jame dalyvavo  žymiausi tarptautinės humanitarinės teisės mokslininkai ir Baltarusijos žmogaus teisių gynėjai.

Forumo dalyviai ieškojo atsakymų į klausimus, kylančius dėl universalios jurisdikcijos principo taikymo: kada šis principas taikomas? Kuri šalis gali taikyti šį principą ir pradėti bylą? Ar jo taikymas atitinka tarptautinius žmogaus teisių standartus? Kokie galimi procedūriniai sunkumai?

Konstitucinio Teismo pirmininkas D. Žalimas, sveikindamas forumo dalyvius, pabrėžė, kad, kalbant apie tarptautinius nusikaltimus, teisės viršenybei labai svarbus yra bausmės už šiuos sunkiausius nusikaltimus neišvengiamumo principas.

„Negalima sudaryti sąlygų išvengti bausmės už tarptautinius nusikaltimus, įskaitant tokius, kurie šiuo metu daromi Baltarusijoje. Turiu omenyje nusikaltimus žmogiškumui, t. y.  masinius kankinimus ir masinį persekiojimą dėl politinių priežasčių, vykdomus prieš Baltarusijos žmones, kurie gina teisės viršenybę ir demokratiją. Universali jurisdikcija yra grindžiama imperatyviomis tarptautinėmis teisės normomis, apibrėžiančiomis tarptautinius nusikaltimus, kaip nusikaltimus visai tarptautinei bendrijai, taigi ir visai žmonijai.  Atsakomybė už juos kyla nepriklausomai nuo to, ar valstybės, kurioje daromi šie nusikaltimai, teisėje yra numatyta atitinkama baudžiamoji atsakomybė. Tarptautinė bendruomenė yra įsipareigojusi persekioti šiuos nusikaltimus darančius asmenis. Todėl universali jurisdikcija gali būti perspektyvus ir veiksmingas instrumentas siekiant užkirsti kelią nebaudžiamumui ir tarptautinių nusikaltimų prevencijai“, – sakė D. Žalimas.  

Forumo organizatorių teigimu, šiandieninį teisės mokslininkų ir praktikų susidomėjimą universalios jurisdikcijos taikymu paskatino būtent Baltarusijos krizė. Baltarusija, organizatorių teigimu, buvo viena iš šalių, išreiškusių pritarimą universaliai jurisdikcijai. Todėl šiandien jai reikia kitų šalių paramos užtikrinant teisingumą, tarptautiniu lygiu persekiojant nusikaltimų žmogiškumui šioje šalyje kaltininkus.

„Palankiai vertintinos tokios diskusijos, kurias inicijuoja teisininkai, ne tik formaliai žvelgiantys į teisės viršenybę, bet ir įsitikinę, kad pagal teisės viršenybės principą pirmiausia turi būti ginamos universalios demokratinės vertybės, kurių svarbiausia yra pagarba žmogaus gyvybei ir orumui. Nors kol kas gali atrodyti, kad universalios jurisdikcijos taikymo iniciatoriai priklauso teisininkų mažumai, turėtume prisiminti, kad aktyvi mažuma visada yra visuomenės pažangos variklis“, – sveikindamas forumo dalyvius pabrėžė D. Žalimas.