Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Įvykiai

Dainius Žalimas: niekas negali apsaugoti Konstitucijos, jeigu jos svarbos nesuvoksime širdimi

2017-10-26

Vilniaus rotušėje vykusiame Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25-mečio minėjime Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas, sveikindamas susirinkusiuosius Konstitucijos gimtadienio proga, pabrėžė, kad Konstitucijos stabilumas priklauso nuo kiekvieno žmogaus – jos svarba turi būti suvokiama širdimi.  

Pasak D. Žalimo, galime džiaugtis, kad mūsų Konstitucija – ne tik ilgiausiai galiojanti, bet ir stabiliausia Lietuvos istorijoje – keista tik tiek, kiek būtina, o pakeitimai daugiausia susiję tik su šalies naryste Europos Sąjungoje. Savo ruožtu Konstitucinis Teismas, plėtodamas oficialiąją konstitucinę doktriną, užtikrina, kad Konstitucija būtų gyvybinga, aktuali kasdieniame gyvenime ir kad būtų išvengta nebūtinų jos teksto pakeitimų.

„Tačiau nei Konstitucinis Teismas, nei jokia valstybės valdžios institucija ar pareigūnas neapsaugos Konstitucijos, jeigu kiekvienas iš mūsų negyvens pagal ją, nesuvoksime jos svarbos širdimi“, – pabrėžė D. Žalimas. 

Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis, sveikindamas Konstitucijos jubiliejaus proga, pasidžiaugė, kad ji yra ir ilgiausiai galiojanti, ir stabiliausia Lietuvos Respublikos Konstitucija. Premjero manymu, stabilumą neabejotinai užtikrina Konstitucinio Teismo nepriklausomumas, kurį jis įrodė ne kartą. S. Skvernelis apgailestavo, kad kol kas nepavyko įvesti individualaus konstitucinio skundo, tačiau išsakė viltį, kad bendromis pastangomis artimiausiu metu pavyks tai padaryti. 

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis, prisimindamas įtemptas dienas po Nepriklausomybės paskelbimo 1990 m. kovo 11-ąją, pabrėžė, kad „Konstitucija – tai valstybės sertifikatas. Tą labai svarbu suvokti ir nepamiršti, kad to sertifikato mes neturime teplioti, vartyti, mėtyti pirmyn atgal.“

Vienas iš Konstitucijos projekto rengėjų, kadenciją baigęs Konstitucinio Teismo teisėjas prof. Vytautas Sinkevičius, kalbėdamas apie projekto rengimą, prisiminė, kad sudėtingiausia buvo rasti kompromisą tarp parlamentinės ir prezidentinės respublikos šalininkų.

„Didžiausia pamoka iš to laiko yra ta, kad politikai sugebėjo pažaboti savo politines ambicijas, atidėti į šalį savo vizijas, nereikalavo, kad būtų atsižvelgiama į jų norus. Jie suprato, kad tauta, Lietuva, valstybė turi turėti savo Konstituciją kaip didžiausią vertybę. Ir Konstitucija išlaikė išbandymus pirmiausia dėl to, kad tai buvo politikų sutarimas, antra, dėl to, kad nustatyta sudėtinga jos keitimo tvarka. Ir kai dabar manęs klausia, kokie nauji iššūkiai mūsų dabartinei Konstitucijai,  visada sakau: vadovaukimės Konstitucijos pataisų nebūtinumo prezumpcija, užtikrinkime Konstitucijos stabilumą, nes ji leidžia užtikrinti demokratinę santvarką, laisvą visuomenę, žmogaus teises bei yra mūsų valstybės ir visuomenės gyvenimo pamatas“ – sakė prof. V. Sinkevičius. 

Vienas iš Konstitucijos projekto kūrėjų, pirmasis Konstitucinio Teismo pirmininkas prof. Juozas Žilys iškėlė klausimą, kuris, pasak jo, ir prieš 25-erius metus, ir dabar neduoda ramybės, – ar tinkamas yra Konstitucijos apsaugos mechanizmas.

„Neretai sakoma, kad mes Konstitucija gynėmės, joje suformulavome tam tikras garantijas, bet, deja, yra taip, kad ją pačią reikia ginti. Teisininkai formulavo savo pozicijas – sunkus Konstitucijos keitimas ir kontrolė. Teisininkai ką galėjo, tą padarė. Suformulavo labai sudėtingą Konstitucijos keitimą ir, antra, kontrolės mechanizmą. Tačiau garantijos yra ne tik juridiniai mechanizmai, bet ir politinės-socialinės garantijos. Jeigu tinkamai funkcionuos politinė sistema, politikai darniai dirbs, išmintingai suvokdami savo priedermes, jeigu socialinė dermė ir socialinės sistemos tvarumas bus užtikrintas, bus apsaugota ir Konstitucija. O Konstitucinis Teismas savo vaidmenį, aišku, visada suvaidins“, – sakė J. Žilys.

Renginio dalyviams buvo pristatyta virtuali Konstitucijos 25-mečiui skirta paroda „Lietuvos konstitucionalizmo raida ir Konstitucinis Teismas“. Joje apžvelgiama Lietuvos konstitucionalizmo raida, supažindinama su Konstitucinio Teismo veiklos istorija, primenamas Konstitucijos aiškinimas Konstitucinio Teismo aktuose – oficialiosios konstitucinės doktrinos nuostatos, dalijamasi akimirkomis iš svarbiausio Konstitucinio Teismo istorijoje renginio – Pasaulio konstitucinės justicijos konferencijos IV kongreso.