Žiema
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Įvykiai

Dainius Žalimas: neatsikračius Ukrainą žlugdančio palikimo, neįsivaizduojama šalies Konstitucijoje skelbiama europinė Ukrainos tapatybė

2019-09-24

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas Jaroslavo Išmintingojo nacionalinio teisės universiteto rektoriaus Vasylio Tacijaus kvietimu rugsėjo 24–25 d. dalyvauja  Charkove (Ukraina) vykstančiame III tarptautiniame Charkovo teisės forume.

Šis jau tradiciniu tapęs teisės forumas kiekvieną rudenį sulaukia vis didesnio teisės mokslininkų ir praktikų dėmesio. Šiemet teisininkai iš daugiau kaip dvidešimties pasaulio valstybių diskutuoja apie Ukrainos europinę integraciją, ekonominių ir teisinių santykių pokyčius vystantis technologijoms.

Sveikindamas forumo dalyvius Konstitucinio Teismo pirmininkas D. Žalimas pabrėžė, kad  „visa Lietuva, mūsų Konstitucinis Teismas kaip institucija ir aš pats visuomet rėmė ir rems Ukrainos valstybę, žengiančią laisvės ir nepriklausomybės keliu, jūsų tautos ryžtą gyventi europietiškoje ir demokratinėje šalyje“.

D. Žalimas priminė, kad reikšdamas paramą Ukrainai Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas jau 2015 metais pradėjo vadinamąją Batumio iniciatyvą, kuria pasmerktas Rusijos Federacijos Konstitucinio Teismo 2014 m. kovo 19 d. sprendimas, atvėręs kelią Ukrainos teritorijos dalies – Krymo – aneksijai. Tais pačiais metais buvo įkurta Baltijos ir Juodosios jūrų regionų valstybių konstitucinės justicijos asociacija, jungianti Gruzijos, Lietuvos, Lenkijos, Moldovos ir Ukrainos konstitucinius teismus. Vienas iš jos veiklos tikslų – su Europos Sąjungos Rytų partnerystės valstybių konstituciniais teismais keistis patirtimi Europos integracijos srityje.

„Todėl suprantama, kad džiaugėmės, kai Ukraina savo valstybės Konstitucijoje įtvirtino strateginį tikslą – visateisę narystę Europos Sąjungoje ir NATO. Tai neįtikėtinas geopolitinis pasiekimas, tačiau tai tik pirmas žingsnis, po kurio turi sekti konkretūs nelengvi  sprendimai. Deja, šiandien kartais susidaro įspūdis, kad Lietuvai labiau rūpi jūsų šaliai būtini ryžtingi žingsniai tokiose srityse kaip, tarkim, kova su įsišaknijusia korupcija, ilgametėmis privilegijomis ar šalies oligarchizacija. O neatsikračius šio palikimo, neįsivaizduojama europinė Ukrainos tapatybė, kuri skelbiama Ukrainos Konstitucijoje“, – pabrėžė D. Žalimas.                                                                    

Diskusijoje apie Ukrainos europinę integraciją per konstitucinės teisės prizmę Konstitucinio Teismo pirmininkas D. Žalimas perskaitė pagrindinį pranešimą „Vakarietiškos geopolitinės orientacijos įtvirtinimas Konstitucijoje“. Jis atkreipė forumo dalyvių dėmesį į tai, kad, siekiant, kad Ukrainos Konstitucijoje įtvirtintas vakarietiškos geopolitinės orientacijos principas prisidėtų prie šalies gerovės kūrimo, visų pirma Ukrainos Konstituciniam Teismui ir kitoms teisinėms institucijoms būtina atitinkamai suvokti šį principą ir jo potencialą.   

„Noriu pabrėžti, kad Konstitucijoje įtvirtintas vakarietiškos geopolitinės orientacijos principas negali būti suprantamas vien kaip prievolė politikams jo laikytis. Svarbiausia, kad jis ne tik yra vidaus ir užsienio politikos esmė, bet ir lemia pareigas visoms institucijoms, kartu ir teisminei sistemai. Nes šis iš pirmo žvilgsnio nedidelis Ukrainos Konstitucijos papildymas apie europinę tapatybę ir euroatlantinės integracijos kurso negrįžtamumą iš tiesų reiškia, kad keičiasi ir pačios Konstitucijos turinys, o kartu turi keistis ir visa teisinė sistema. Taigi vakarietiškos geopolitinės orientacijos principas gali būti laikomas vienu svarbiausių koordinacinių konstitucinių principų, kartu su konstituciniais teisinės valstybės ir Konstitucijos viršenybės principais užtikrinantis visų konstitucinių principų, vertybių ir nuostatų darną bei integralumą“, – pabrėžė Konstitucinio Teismo pirmininkas.Žalimo teigimu, pagrindinis laimėtojas valstybei gyvenant pagal vakarietiškos geopolitinės orientacijos principą yra kiekvienas Ukrainos pilietis, nes kiekvienas žmogus nuo šiol turi teisę iš teismų ar kitų valstybės institucijų reikalauti ne mažiau palankių elgesio standartų, kaip Europos Sąjungos valstybėse.

„Tam, kad visa Konstitucija ir šalies teisinė sistema įgautų europinę kryptį, suteikiant gaires visoms vykdomoms reformoms nebūtina keisti pačios Konstitucijos tekstą. Ko iš tikrųjų reikia, tai tinkamai aiškinti Konstituciją, atskleidžiant gyvąjį jos turinį, jurisprudencijoje atveriant Konstituciją Europos teisės įtakai. Tik suvokus giluminį vakarietiškos geopolitinės orientacijos principo potencialą galima tikėtis, kad Ukraina gebės įveikti praeities šešėlius ir tapti iš tikrųjų europietiškos tapatybės valstybe. Neabejotinu pavyzdžiu Ukrainos Konstituciniam Teismui aiškinant Konstituciją gali tapti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencija, susijusi su šalies visateise naryste Europos Sąjungoje ir NATO“, – sakė Konstitucinio Teismo pirmininkas D. Žalimas.

III tarptautinio Charkovo teisės forumo organizatorių nuotrauka.