Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Įvykiai

Apklausa: piliečiai pasiryžę Konstituciniame Teisme ginti savo pažeistas teises

2019-06-12

Beveik pusė šalies gyventojų visiškai arba iš dalies palaiko būsimąją galimybę individualiai kreiptis į Konstitucinį Teismą, taip pat beveik pusė respondentų patys kreiptųsi į Konstitucinį Teismą, jei manytų, kad jų konstitucinės ar laisvės teisės yra pažeistos. Tai parodė Konstitucinio Teismo iniciatyva 2019 m. balandžio 2–30 d. socialinius ir rinkos tyrimus atliekančios bendrovės „Eurointegracijos projektai“ surengtas visuomenės nuomonės tyrimas. Šiuo tyrimu siekta išsiaiškinti visuomenės požiūrį į Konstitucinį Teismą, domėjimąsi ir pasitikėjimą jo veikla.

Primename, kad nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 ir 107 straipsnių papildymo įstatymas, kuriuo kiekvienam asmeniui suteikiama teisė tiesiogiai kreiptis į Konstitucinį Teismą. Iki to laiko turės būti priimti Konstitucinio Teismo įstatymo pakeitimai, nustatysiantys piliečių individualaus kreipimosi į Konstitucinį Teismą tvarką.

„Galime džiaugtis, kad ši Konstitucijos pataisa sulaukė didelės dalies apklaustųjų palaikymo, nors apskritai manančiųjų, kad Konstitucija keičiama per dažnai, yra beveik dvigubai daugiau nei manančiųjų priešingai, – sako Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas. – Nors iš apklausos rezultatų matome, kad toli gražu ne visiems šis klausimas atrodo vienodai svarbus, vis dėlto pritariančiųjų Konstitucijos stabilumui yra daugiau.“

Apklausos duomenimis, būsimąją galimybę individualiai kreiptis į Konstitucinį Teismą dauguma respondentų palaiko visiškai (26,4 proc.) arba iš dalies (20,1 proc.), o nepalaikančiųjų šios iniciatyvos tėra 16 proc.

Respondentų taip pat buvo klausiama, ar patys kreiptųsi į Konstitucinį Teismą, jei manytų, kad jų konstitucinės teisės ar laisvės pažeistos. Beveik pusė (45,2 proc.) iš tyrime dalyvavusių respondentų teigė, kad kreiptųsi į Konstitucinį Teismą, ketvirtadalis apklaustųjų (25,1 proc.) nesikreiptų. Tarp pasakiusiųjų, kad kreiptųsi į Konstitucinį Teismą, santykinai daugiau jaunų žmonių – iki 24 metų. Labiau būtų linkę kreiptis aukštąjį universitetinį išsilavinimą turintys didmiesčių gyventojai.

 „Taigi žmonės patys galės ne tik aktyviau ginti savo konstitucines teises ar laisves, bet ir labiau įsitraukti į valstybės valdymą, nes įgis teisę abejoti, ar Seimo, Prezidento, Vyriausybės aktai, kurių pagrindu priimti su jais susiję sprendimai, neprieštarauja Konstitucijai“, – sako Konstitucinio Teismo pirmininkas D. Žalimas.

Pasak jo, Konstitucinis Teismas aktyviai rengiasi individualių konstitucinių skundų nagrinėjimui. „Tai tam tikras iššūkis pertvarkant mūsų veiklos organizavimą, nes kol kas nėra priimti būtini Konstitucinio Teismo įstatymo pakeitimai. Tačiau, kad ir kaip būtų, Konstitucinis Teismas nuo rugsėjo 1 dienos priiminės asmenų prašymus ir dar aktyviau gins žmogaus teises“, – sako Konstitucinio Teismo pirmininkas D. Žalimas.

Šiuo metu Konstitucinio Teismo svetainė pertvarkoma, joje netrukus bus galima rasti visą informaciją, susijusią su asmenų prašymais, taip pat bus sudaryta galimybė svetainėje tiesiogiai pateikti prašymus elektroniniu būdu.

Apklausa vykdyta tiesioginio žodinio interviu metodu, adresai buvo atrenkami atsitiktiniu būdu proporcingai gyventojų skaičiui apskrityse ir 7 didžiausiuose Lietuvos miestuose, realizuota imtis – 1003 respondentai (ne jaunesni nei 18 metų Lietuvos gyventojai).