Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Kolektyvinės monografijos, straipsnių rinkiniai

Informacija atnaujinta: 2018-11-16 10:00
 

Lietuvos konstitucionalizmas: ištakos, raida ir dabartis. Vilnius, 2018, 402 p.
Šiame leidinyje pristatoma Lietuvos konstitucionalizmo raida nuo visuotinio įstatymų kodifikavimo pradžios XVI a. – Lietuvos Statutų iki šiuo metu galiojančios Lietuvos Respublikos Konstitucijos. Leidinyje taip pat pateikiami Lietuvos konstitucinės teisės šaltinių tekstai arba jų ištraukos.
PDF

 

Lithuanian Constitutionalism: The Past and the Present. Vilnius, 2017, 466 p.
Šiame leidinyje pristatoma Lietuvos konstitucionalizmo raida nuo visuotinio įstatymų kodifikavimo pradžios XVI a. – Lietuvos Statutų iki šiuo metu galiojančios Lietuvos Respublikos Konstitucijos. Leidinyje taip pat pateikiami Lietuvos konstitucinės teisės šaltinių tekstai arba jų ištraukos. Knyga išleista anglų kalba.
PDF

 

Šiuolaikinės konstitucinės justicijos tendencijos: nacionalinės ir tarptautinės teisės santykis. = Modern Tendencies of Constitutional Justice: The Relation Between National and International Law. Vilnius, 2014, 322 p.
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įsteigimo 20-mečiui skirtos konferencijos pranešimai ir straipsniai.

 

Constitutional Justice in Lithuania. Vilnius, 2003, 686 p.
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjų straipsniai, kuriuose svarstomi įvairūs Konstitucinio Teismo veiklos aspektai, analizuojama jo suformuluota konstitucinė doktrina. Knyga išleista anglų kalba.