Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

3. Ko negalima ginčyti Konstituciniame Teisme?

Informacija atnaujinta: 2020-12-11 10:39

Kreipdamasis į Konstitucinį Teismą asmuo negali ginčyti teismo procesinio sprendimo ar viešojo administravimo subjekto akto, kuriuo galimai buvo pažeistos jo konstitucinės teisės ar laisvės. Konstitucinis Teismas neturi įgaliojimų peržiūrėti (pakeisti, panaikinti) tokių sprendimų ir aktų, peržiūrėti ar atnaujinti teismų išnagrinėtų bylų. Kaip minėta, Konstituciniame Teisme galima ginčyti tik įstatymą ar kitą Seimo, Respublikos Prezidento ar Vyriausybės aktą ir tik tokias jų nuostatas, kuriomis grindžiamas minėtas individualų konstitucinį skundą pateikusio asmens atžvilgiu priimtas teismo procesinis sprendimas ar viešojo administravimo subjekto aktas.

Konstitucinis Teismas nevertina kitų teisėkūros subjektų (ne Seimo, Respublikos Prezidento, Vyriausybės) priimtų teisės aktų (pvz., ministrų įsakymų, savivaldybių tarybų sprendimų) atitikties Konstitucijai ir (ar) įstatymams, tai priskirta kitų Lietuvos Respublikos teismų kompetencijai.

Pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas netiria teisės akto atitikties tos pačios galios teisės aktui, nesprendžia vienodos galios teisės aktų suderinamumo, konkurencijos klausimų (pvz., Žemės įstatymo atitikties Civilinio proceso kodeksui, Administracinių bylų teisenos įstatymo atitikties Baudžiamojo proceso kodeksui).

Konstitucinis Teismas taip pat nesprendžia teisės taikymo klausimų (pvz., neteikia atsakymų į klausimus, ar byloje teisingai taikyta teisės norma, ar turėjo būti taikoma kuri nors kita teisės norma). Tai sprendžia teismai, nagrinėjantys konkretų ginčą.