Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

2. Kokius teisės aktus gali ginčyti Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodytas asmuo kreipdamasis į Konstitucinį Teismą?

Informacija atnaujinta: 2020-12-11 13:21

Įsigaliojus Konstitucijos pataisoms, nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. kiekvienas asmuo įgijo teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucinio Teismo kompetencijai priskirtų tirti teisės aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

Kiekvienas asmuo gali prašyti Konstitucinio Teismo ištirti, ar:

• Konstitucijai neprieštarauja įstatymas ar kitas Seimo aktas (pvz., nutarimas) (dėl kitų Seimo aktų gali būti keliamas ir jų atitikties įstatymams klausimas);
• Konstitucijai ir (ar) įstatymams neprieštarauja Respublikos Prezidento aktas;
• Konstitucijai ir (ar) įstatymams neprieštarauja Vyriausybės aktas.