Gediminas Mesonis

Teisėjas

Gimė 1968 m. lapkričio 9 d. Vilniuje. 1991 m. baigė Vilniaus pedagoginio instituto Fizikos fakultetą (vienpakopes studijas). 1996 m. įgijo teisės mokslų bakalauro, 1998 m. – teisės mokslų magistro laipsnį. 2000 m. pagal Fulbrighto programą stažavosi Filadelfijoje (JAV). 2000 m. apgynė daktaro disertaciją. 2002–2004 m. buvo Lietuvos teisės universiteto (dab. Mykolo Romerio universitetas) Studijų centro direktorius, 2007–2011 m. – Mykolo Romerio universiteto Konstitucinės teisės katedros vedėjas. 1998–2010 m. stažavosi ir skaitė paskaitas įvairiuose užsienio (Čekija, Italija, Nyderlandai) universitetuose. Yra Mykolo Romerio universiteto profesorius, socialinių mokslų teisės krypties daktaras. Nuo 2014 m. – Europos komisijos „Demokratija per teisę“ (Venecijos komisija) narys nepriklausomas ekspertas. Keleto knygų ir daugelio straipsnių konstitucinės teisės klausimais autorius. Konstitucinio Teismo teisėju paskirtas 2011 m. kovo mėn.