Žiema
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Prašymo priėmimas

Priimtas nagrinėti prašymas ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja Medžioklės įstatymo nuostata, įpareigojanti priimti narius į medžiotojų kolektyvą

2018-04-20

Konstituciniame Teisme priimtas nagrinėti pareiškėjo Vilniaus miesto apylinkės teismo (toliau – VMAT) prašymas ištirti, ar Konstitucijos 35 straipsniui, įtvirtinančiam piliečių teisę vienytis į bendrijas, politines partijas ar asociacijas, neprieštarauja Medžioklės įstatymo 13 straipsnio 1 dalis tiek, kiek joje medžioklės plotų naudotojui asociacijai nustatyta pareiga priimti narius į medžiotojų kolektyvą.

VMAT nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo fizinio asmens ieškinį atsakovui medžiotojų klubui dėl šio klubo visuotinio narių susirinkimo protokolo dalies, kuria atsisakyta priimti ieškovą į klubo narius, panaikinimo, taip pat ieškovo teisės, įtvirtintos Medžioklės įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje, tapti medžiotojų kolektyvo nariu užtikrinimo. Ieškovas yra medžiotojas ir turi minėto medžiotojų klubo naudojamame medžioklės plotų vienete jam nuosavybės teise priklausančių daugiau kaip 100 ha žemės ūkio ir miško paskirties žemės sklypų. Todėl ieškovas kreipėsi į atsakovą su prašymu priimti jį į medžiotojų kolektyvo narius. Atsakovas medžiotojų klubas nurodė, kad vykusiame visuotiniame narių susirinkime slapto balsavimo metu, susirinkime dalyvavusių narių balsų dauguma, nepritarta ieškovo narystei.

Pareiškėjas VMAT prašyme Konstituciniam Teismui teigia, kad Medžioklės įstatymo 13 straipsnio 1 dalies nuostata tiek, kiek joje yra nustatytas įpareigojimas priimti asmenį į medžiotojų kolektyvą, apriboja konstitucinę asociacijos narių laisvę, įstatuose nustatyta tvarka, nuspręsti, su kuo jie nori ar nenori vienytis į asociaciją. Asmens priėmimas į asociaciją gali priklausyti tik nuo esamų narių valios, priešingu atveju, pareiškėjo teigimu, būtų pažeistas asociacijos laisvės ir savanoriškumo principas. Tuo tarpu esant Medžioklės įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nustatytoms sąlygoms, medžiotojų klubo nariai, pareiškėjo manymu, neturi galimybės laisvai balsuoti ir išreikšti savo valią dėl asmens narystės asociacijoje klausimo.

VMAT prašyme atkreipia dėmesį, kad Konstitucinis Teismas yra pasisakęs, jog teisė medžioti nėra konstitucinė teisė, ji kyla iš žemesnės galios teisės aktų ir turi būti įgyvendinama taip, kaip numatyta teisės aktuose. Ši teisė yra ginama kaip įgytoji teisė, tuo tarpu asociacijų laisvė yra konstitucinė laisvė. Pareiškėjui kyla abejonė, ar Medžioklės įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi nėra neproporcingai ir konstituciškai nepagrįstai apribojama asociacijų laisvė, siekiant sudaryti medžiotojui, nuosavybės teise valdančiam 100 ha žemės medžioklės plotų vienete, galimybę tapti medžioklės plotų naudotojo medžiotojų kolektyvo nariu.

Prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. http://www.lrkt.lt/~prasymai/13_2018.htm.