Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En

Informacija apie posėdį

Žodinio proceso tvarka nagrinėjama byla dėl Elektros energetikos įstatymo nuostatų, reguliuojančių leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus iš atsinaujinančių energijos išteklių galiojimo pratęsimą, atitikties Konstitucijai

2018-12-04

Konstitucinis Teismas gruodžio 5 d., trečiadienį, 10 val. žodinio proceso tvarka nagrinės bylą pagal pareiškėjos Seimo narių grupės prašymą ištirti, ar Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 29 straipsniui, 46 straipsnio 1–4 dalims, konstituciniams teisinės valstybės, teisėtų lūkesčių apsaugos principams neprieštarauja Elektros energetikos įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatos, kuriomis reguliuojamas leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus iš atsinaujinančių energijos išteklių galiojimo pratęsimas.

Pareiškėja ginčija Įstatymo 16 straipsnio 6 dalies 1 punktą tiek, kiek pagal jį leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus iš atsinaujinančių energijos išteklių galiojimas pratęsiamas tik 6 mėnesiams ir tais atvejais, kai valstybės, trečiųjų asmenų veiksmai ar nenugalimos jėgos sukeltos aplinkybės, dėl kurių vėluojama atlikti suplanuotus darbus, tęsėsi ilgiau negu 6 mėnesius. Pareiškėjos teigimu, ūkio subjektui, kuris dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių neturi realios galimybės per pratęstą 6 mėnesių leidimo galiojimo terminą įgyvendinti visų numatytų darbų, sudaromos dirbtinės, objektyviais kriterijais nepagrįstos kliūtys patekti į elektros energijos rinką, pažeidžiamas tokio subjekto teisėtas lūkestis, kad jo įgyta teisė užsiimti leidime nurodyta ūkine veikla bus išlaikyta nustatytą laiką ir galės būti realiai įgyvendinama, o tuo atveju, jeigu jis negalės atlikti numatytų darbų dėl valstybės, trečiųjų asmenų veiksmų ar nenugalimos jėgos aplinkybių, išnykus nurodytoms aplinkybėms, jis turės realią galimybę tęsti ūkinę veiklą ir baigti įgyvendinti projektą, nepatirdamas neigiamų pasekmių.

Remdamasi panašiais teisiniais argumentais pareiškėja taip pat ginčija Įstatymo 16 straipsnio 7 dalį, 24 dalies 2 punktą tiek, kiek pagal juos leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus iš atsinaujinančių energijos išteklių galiojimo terminas nepratęsiamas, kai asmuo, vėluojantis atlikti suplanuotus darbus dėl valstybės, trečiųjų asmenų veiksmų ar nenugalimos jėgos aplinkybių, negali pateikti šiuos veiksmus ar aplinkybes pagrindžiančių dokumentų būtent dėl valstybės, trečiųjų asmenų veiksmų ar nenugalimos jėgos aplinkybių.

Į posėdį šaukiami pareiškėjos Seimo narių grupės atstovai Seimo narys Rimas Andrikis ir advokatas Deivis Valiulis, suinteresuoto asmens Seimo atstovas Seimo narys Virgilijus Poderys.

Posėdžio tiesioginę transliaciją galima stebėti internetu, Konstitucinio Teismo svetainėje paspaudus nuorodą www.lrkt.lt.

Prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. http://www.lrkt.lt/~prasymai/27_2017.htm.