Titulinė skaidrė
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienos

Žodinio proceso tvarka nagrinėjama byla dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo užsieniečiui, kitoje valstybėje susituokusiam su tos pačios lyties Lietuvos Respublikos piliečiu, teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijai

2018-12-04

Konstitucinis Teismas gruodžio 5 d., trečiadienį, 13 val. žodinio proceso tvarka nagrinės bylą pagal pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymą ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 43 straipsnio 1 dalies 5 punktas tiek, kiek jame nenustatyta, kad leidimas laikinai gyventi gali būti išduodamas užsieniečiui šeimos susijungimo atveju ir tada, kai Lietuvos Respublikoje gyvena asmuo – Lietuvos Respublikos pilietis, su kuriuo užsieniečio kitoje valstybėje sudaryta santuoka arba registruotos partnerystės sutartis Lietuvos Respublikoje nėra pripažįstama dėl draudimo tuoktis ir sudaryti registruotos partnerystės sutartį tos pačios lyties asmenims, tačiau su kuriuo jis yra sukūręs santykius, savo turiniu atitinkančius šeimos sampratą.

Konstitucinis Teismas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs bylą ir rengdamas nutarimą, pripažino, kad sprendžiant dėl minėto teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijai būtina išsiaiškinti naujas aplinkybes ir ištirti naujus įrodymus – gauti papildomus paaiškinimus dėl ginčijamo teisinio reguliavimo taikymo praktikos. Atsižvelgdamas į tai, taip pat į tai, kad naujai išsiaiškintinos aplinkybės turi įtakos vertinant šioje konstitucinės justicijos byloje esančius įrodymus – pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nagrinėtos administracinės bylos medžiagą, kartu siekdamas užtikrinti dalyvaujančių byloje asmenų procesines teises susipažinti su bylos medžiaga ir dalyvauti tiriant įrodymus, Konstitucinis Teismas nusprendė, kad tikslinga atnaujinti konstitucinės justicijos bylos nagrinėjimą, pradėti bylą nagrinėti iš pradžių žodinio proceso tvarka, išsiaiškinti naujas aplinkybes ir iš naujo ištirti byloje esančius įrodymus.

Į posėdį šaukiami pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo ir suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos Seimo atstovai, kviečiama Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktorė Evelina Gudzinskaitė.

Posėdžio tiesioginę transliaciją galima stebėti internetu, Konstitucinio Teismo svetainėje paspaudus nuorodą www.lrkt.lt.

Prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. http://www.lrkt.lt/~prasymai/22_2016.htm.