Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En

Naujienos

Atidėtas bylos dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo užsieniečiui, kitoje valstybėje susituokusiam su tos pačios lyties Lietuvos Respublikos piliečiu, teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijai nagrinėjimas

2018-11-08

Konstitucinis Teismas atidėjo bylos pagal pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymą ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 43 straipsnio 1 dalies 5 punktas tiek, kiek jame nenustatyta, kad leidimas laikinai gyventi gali būti išduodamas užsieniečiui šeimos susijungimo atveju ir tada, kai Lietuvos Respublikoje gyvena asmuo – Lietuvos Respublikos pilietis, su kuriuo užsieniečio kitoje valstybėje sudaryta santuoka arba registruotos partnerystės sutartis Lietuvos Respublikoje nėra pripažįstama dėl draudimo tuoktis ir sudaryti registruotos partnerystės sutartį tos pačios lyties asmenims, tačiau su kuriuo jis yra sukūręs santykius, savo turiniu atitinkančius šeimos sampratą, nagrinėjimą.

Į ketvirtadienį surengtą viešą Konstitucinio Teismo posėdį neatvyko pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo atstovas. Konstitucinis Teismas pripažino, kad pareiškėjo dalyvavimas posėdyje aiškinantis ginčijamo teisinio reguliavimo turinį yra itin svarbus. Atsižvelgiant į tai ir vadovaujantis Konstitucinio Teismo įstatymo 49 straipsnio 1 dalies 4 punktu, bylos nagrinėjimas atidėtas ir nustatyta kito posėdžio data – 2018 m. gruodžio 5 d. 13 val. Posėdis vyks žodinio proceso tvarka, į jį kviečiami tie patys asmenys – pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo ir suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos Seimo atstovai, Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktorė Evelina Gudzinskaitė.

Primename, kad pareiškėjas Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas kreipėsi į Konstitucinį Teismą sustabdęs nagrinėtą administracinę bylą pagal užsieniečio, Danijoje sudariusio santuoką su tos pačios lyties Lietuvos Respublikos piliečiu, skundą dėl Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos sprendimo atsisakyti jam išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje. Leidimą atsisakyta išduoti, nes santuoka su tos pačios lyties asmeniu pagal nacionalinės teisės aktus negali būti sudaryta, todėl nuspręsta, kad nebuvo šeimos susijungimo kaip pagrindo išduoti leidimą užsieniečiui laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.

Prašymo tekstą galima rasti Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. http://www.lrkt.lt/~prasymai/22_2016.htm.