Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Darbo užmokestis

Informacija atnaujinta: 2019-07-10 15:45

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, taip pat einamųjų metų ketvirčių vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 


Pastaba.
 Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą. (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimas Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“) (su papildymais ir pakeitimais).

  Apie Konstitucinio Teismo teisėjų atlyginimus ir valstybines pensijas