Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Išteklių valdymo skyriaus informacinių technologijų sistemų administratorius, dirbantis pagal darbo sutartį

Informacija atnaujinta: 2020-01-28 15:15

2020 m. sausio 28 d.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas skelbia atranką Išteklių valdymo skyriaus informacinių technologijų sistemų administratoriaus, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybei užimti.


Atranką organizuojanti įstaiga – Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas.

Įstaigos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

Įstaigos buveinė – Gedimino pr. 36, Vilnius.

 

Pareigybės pavadinimas – Išteklių valdymo skyriaus informacinių technologijų sistemų administratorius, dirbantis pagal darbo sutartį (pareigybės lygis A2, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 7,6 iki 10,5).

Kvalifikaciniai reikalavimai – turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį technologijų ar gamtos mokslų krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą, turėti ne mažesnę kaip vienų metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje, mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu, mokėti dirbti Microsoft Office arba lygiaverčiais programiniais paketais, išmanyti informacinių sistemų kūrimo principus ir technologijas, turėti kompiuterių tinklų valdymo, tarnybinių stočių ir kompiuterinių darbo vietų administravimo patirties, išmanyti duomenų bazių valdymą, informacinių technologijų saugumo užtikrinimo standartus.

Pagrindinės funkcijos – administruoti Konstitucinio Teismo informacinę sistemą, užtikrinti informacinės sistemos saugumą ir saugos priemonių diegimą, vykdyti informacinės sistemos funkcionavimo stebėseną, atlikti kompiuterių tinklo įrangos techninės ir programinės įrangos diegimo ir priežiūros darbus, nepageidaujamų elektroninių laiškų ir interneto turinio filtrų, duomenų srautų, įsilaužimų ir kenkėjiškų programų prevencijos valdymą, kompiuterių, periferinių įrenginių, programinės įrangos, tinklo įrenginių diegimo darbus ir priežiūrą.

Dokumentai priimami iki 2020 m. vasario 10 d.

Pretendentai, norintys dalyvauti atrankoje, el. paštu Loreta.Cesnaviciene@lrkt.lt turi pateikti:

1. Gyvenimo aprašymą (CV);

2. Išsilavinimą ir darbo patirtį patvirtinančius dokumentus.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis tel. 210 1611.