Prašymo Nr. 1B-13/2017

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

NUTARIMAS

DĖL APKALTOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIUI MINDAUGUI BASČIUI PRADŽIOS IR KREIPIMOSI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINĮ TEISMĄ

2017 m. birželio 6 d. Nr. XIII-412

Vilnius

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 74 straipsniu, 105 straipsnio trečiosios dalies 4 punktu ir Lietuvos Respublikos Seimo statuto 239 straipsnio 1 dalimi, n u t a r i a:

1 straipsnis.

Pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seime Lietuvos Respublikos Seimo nariui Mindaugui Basčiui.

2 straipsnis.

Kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą išvados, ar Lietuvos Respublikos Seimo nario Mindaugo Basčio konkretūs veiksmai, nurodyti Lietuvos Respublikos Seimo specialiosios tyrimo komisijos pateiktų siūlymų pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Mindaugui Basčiui pagrįstumui ištirti ir išvadai dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą parengti išvadoje, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis