Konstitucinės kontrolės ištakos (1918–1940)


Konstitucinės kontrolės ištakos Atgimimo laikotarpiu (1988–1990)


Teisės aktų konstitucingumo problema Laikinojo Pagrindinio Įstatymo galiojimo laikotarpiu


1992 m. spalio 25 d. referendume priimta Lietuvos Respublikos Konstitucija


1993 m. vasario 3 d. priimtas Konstitucinio Teismo įstatymas


1993 m. vasario–kovo mėn. Seimas paskyrė Konstitucinio Teismo teisėjus


1993 m. balandžio 22 d. nutarimu Seimas Konstitucinio Teismo būstinei paskyrė pastatą


Konstitucinio Teismo veiklos pirmasis dešimtmetis (1993–2003)


Konstitucinio Teismo veiklos antrasis dešimtmetis (2004–2013)


Konstitucinio Teismo veiklos trečiasis dešimtmetis (2014 m. – iki dabar)