En

Teismo naujienos

Konstitucijai prieštarauja Juridinių asmenų registro nuostatuose įtvirtintas teisinis reguliavimas, pagal kurį savininkas gali iš savo patalpų išregistruoti tik likviduojamo arba bankrutuojančio juridinio asmens buveinę

2018-05-04

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu nutarimu pripažino, kad Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 patvirtintų Juridinių asmenų registro nuostatų 195 punktas, išdėstytas 2015 m. gruodžio 9 d. ir 2017 m. spalio 11 d. redakcijomis, tiek, kiek pagal jį patalpų, kuriose įregistruota juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės buveinė, savininkas...

Skelbiamas nutarimas byloje dėl Juridinių asmenų registro nuostatuose įtvirtinto teisinio reguliavimo, pagal kurį savininkas gali iš savo patalpų išregistruoti tik likviduojamo juridinio asmens buveinę, atitikties Konstitucijai

2018-05-03

Penktadienį, gegužės 4 d., 14 val. Konstitucinis Teismas skelbs nutarimą byloje pagal pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą ištirti, ar Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 patvirtintų ir nuo 2016 m. sausio 1 d. galiojančios redakcijos Juridinių asmenų registro nuostatų 195 punktas tiek, kiek jame nustatyta...

Konstitucijai ir įstatymams neprieštarauja Vyriausybės aktu įtvirtinta galimybė paskirti laikinąjį teatro ar koncertinės įstaigos vadovą

2018-04-27

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu nutarimu pripažino, kad Konkursų į nacionalinių, valstybinių ir savivaldybių teatrų ir koncertinių įstaigų vadovų pareigas tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 35 punktas neprieštarauja Konstitucijai, Teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 7 punktui, Vyriausybės įstatymo 2 straipsnio 2 daliai, 3 straipsniui, 22 straipsnio 2 punktui, Profesionaliojo scenos meno įstatymo 11 straipsnio 1 daliai.

Skelbiamas nutarimas byloje pagal Seimo narių grupės prašymą ištirti, ar Konstitucijai ir įstatymams neprieštarauja Vyriausybės aktu įtvirtinta galimybė paskirti laikinąjį teatro ar koncertinės įstaigos vadovą

2018-04-26

Penktadienį, balandžio 27 d., 10.30 val. Konstitucinis Teismas skelbs nutarimą byloje pagal pareiškėjos Seimo narių grupės prašymą ištirti, ar Vyriausybės 2017 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 326 patvirtinto Konkursų į nacionalinių, valstybinių ir savivaldybių teatrų ir koncertinių įstaigų vadovų pareigas tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 35 punktas neprieštarauja Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 94 straipsnio 2 punktui, konstituciniam teisinės valstybės principui, Teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 7 punktui, Vyriausybės įstatymo 2 straipsnio 2 daliai, 3 straipsniui, 22 straipsnio 2 punktui, Profesionaliojo scenos meno įstatymo 11 straipsnio 1 daliai.

Priimtas nagrinėti prašymas ištirti, ar Konstitucijai neprieštaravo kai kurios Vaikų išlaikymo fondo įstatymo nuostatos

2018-04-25

Konstituciniame Teisme priimtas nagrinėti pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) prašymas ištirti, ar Konstitucijos 38 straipsnio 2 daliai (valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę) ir 39 straipsnio 3 daliai (nepilnamečius vaikus gina įstatymas) neprieštaravo Vaikų išlaikymo fondo įstatymo 2 straipsnio 3, 5 dalys tiek, kiek jose buvo nustatytas reikalavimas pareiškėjui ir vaikui nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, kad gautų Vaikų išlaikymo fondo išmoką.

Pradedamas nagrinėti Seimo narių grupės prašymas ištirti, ar Konstitucijai ir įstatymams neprieštarauja Vyriausybės aktu įtvirtinta galimybė paskirti laikiną teatro ar koncertinės įstaigos vadovą

2018-04-23

Antradienį, balandžio 24 d., 10 val. Konstitucinis Teismas viešame posėdyje nagrinės pareiškėjos Seimo narių grupės prašymą ištirti, ar Vyriausybės 2017 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 326 patvirtinto Konkursų į nacionalinių, valstybinių ir savivaldybių teatrų ir koncertinių įstaigų vadovų pareigas tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 35 punktas neprieštarauja Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 94 straipsnio 2 punktui, konstituciniam teisinės valstybės principui, Teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 7 punktui, Vyriausybės įstatymo 2 straipsnio 2 daliai, 3 straipsniui, 22 straipsnio 2 punktui, Profesionaliojo scenos meno įstatymo 11 straipsnio 1 daliai.

Priimtas nagrinėti prašymas ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja Medžioklės įstatymo nuostata, įpareigojanti priimti narius į medžiotojų kolektyvą

2018-04-20

Konstituciniame Teisme priimtas nagrinėti pareiškėjo Vilniaus miesto apylinkės teismo (toliau – VMAT) prašymas ištirti, ar Konstitucijos 35 straipsniui, įtvirtinančiam piliečių teisę vienytis į bendrijas, politines partijas ar asociacijas, neprieštarauja Medžioklės įstatymo 13 straipsnio 1 dalis tiek, kiek joje medžioklės plotų naudotojui asociacijai nustatyta pareiga priimti narius į medžiotojų kolektyvą.

Konstitucinis Teismas atsisako pagal pareiškėjos Vyriausybės prašymą aiškinti Konstitucinio Teismo 2016 m. liepos 8 d. nutarimą

2018-04-17

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu sprendimu atsisakė pagal pareiškėjos Vyriausybės prašymą aiškinti Konstitucinio Teismo 2016 m. liepos 8 d. nutarimo nuostatas.

Pareiškėjui grąžintas prašymas ištirti Bausmių vykdymo kodekso nuostatos atitiktį Konstitucijai

2018-04-16

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu sprendimu grąžino pareiškėjui Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui prašymą ištirti, ar Bausmių vykdymo kodekso 94 straipsnio 3 dalis tiek, kiek joje nenustatyta nuteistųjų teisė į ilgalaikius pasimatymus su šeimos nariais, be kita ko, su vaikais, neprieštarauja Konstitucijos 22 straipsnio 1 daliai (žmogaus privatus gyvenimas neliečiamas), 38 straipsnio 1, 2 dalims (šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas; valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę), konstituciniam teisinės valstybės principui.

Priimtas nagrinėti prašymas ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja Mokslo ir studijų įstatymo nuostatos, susijusios su studijų krypčių vertinimu ir laikinu akreditavimu

2018-04-13

Konstituciniame Teisme priimtas nagrinėti pareiškėjos Seimo narių grupės prašymas ištirti, ar Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 26 dalies (2018 m. sausio 13 d. redakcija) nuostatos „Iki 2018 m. kovo 1 d. studijų kryptys įvertinamos ir laikinai akredituojamos pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintus reikalavimus ir tvarką. Studijų krypčių laikino akreditavimo terminą nustato švietimo ir mokslo ministras. ...