En

Teismo naujienos

Konstitucinis Teismas nenagrinės, ar Žvalgybos įstatymo nuostata tiek, kiek joje nenustatytas senaties terminas nuobaudai skirti, neprieštarauja Konstitucijai

2018-03-22

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu sprendimu atsisakė nagrinėti pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą ištirti, ar Žvalgybos įstatymo 60 straipsnio 6 dalies (redakcija, įsigaliojusi nuo 2013 m. sausio 1 d.) nuostata tiek, kiek joje nenustatytas senaties terminas nuobaudai skirti, siejant jį su veiksmų padarymo momentu, neprieštarauja Konstitucijos 109 straipsnio 1 dalies nuostatai.

Vyriausybės įstatymas, pagal Konstituciją privalomą nustatyti materialinę ministro atsakomybę įtvirtinus kitame teisės akte, neprieštarauja Konstitucijai

2018-03-08

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu nutarimu pripažino, kad Vyriausybės įstatymas tiek, kiek jame nenustatyta materialinė ministro atsakomybė už įgyvendinant vidaus administravimo įgaliojimus ministerijos, įstaigų prie ministerijos atžvilgiu, be kita ko, skiriant tarnybines nuobaudas, neteisėta kalta veika valstybės institucijai ar įstaigai padarytą tiesioginę materialinę žalą, neprieštarauja Konstitucijai.

Skelbiamas nutarimas byloje dėl Vyriausybės įstatymo atitikties Konstitucijai tiek, kiek jame nėra tiesiogiai numatyta materialinė ministro atsakomybė

2018-03-07

Ketvirtadienį, kovo 8 d., 11 val. Konstitucinis Teismas skelbs nutarimą byloje pagal pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymą ištirti, ar Konstitucijos 5 straipsnio 3 daliai, 29 straipsniui, konstituciniams atsakingo valdymo, teisinės valstybės, žalos atlyginimo principams neprieštarauja Vyriausybės įstatymas, be kita ko, jo 5 straipsnio 3 dalis, 26 straipsnio (2007 m. birželio 14 d. redakcija) 1 dalis, tiek, kiek juose tiesiogiai nenumatyta materialinė ministro atsakomybė...

Vyriausybės nutarimas dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus atleidimo iš pareigų neprieštarauja Konstitucijai ir Vyriausybės įstatymui

2018-03-02

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu nutarimu priėmė sprendimus trimis klausimais. Konstitucinis Teismas pripažino, kad Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 28 d. nutarimas Nr. 960 „Dėl J. Miliaus atleidimo iš Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pareigų“ (toliau – Vyriausybės nutarimas) neprieštarauja Konstitucijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 29(1) straipsnio 9 dalies 7 punktui, 37 straipsnio 1 daliai, 41 straipsnio 1 daliai...

Skelbiamas nutarimas byloje dėl Vyriausybės aktų, susijusių su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus atleidimu iš pareigų, atitikties Konstitucijai ir Vyriausybės įstatymui

2018-03-01

Penktadienį, kovo 2 d., 14.30 val. Konstitucinis Teismas skelbs nutarimą byloje dėl pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymo ištirti, ar Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 15 d. pasitarimo protokole Nr. 52 įrašytas sprendimas „12. Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus veiklos ataskaitos“ ir su juo susijęs...

Pradedama nagrinėti byla dėl Vyriausybės įstatymo atitikties Konstitucijai tiek, kiek jame nėra tiesiogiai numatyta materialinė ministro atsakomybė

2018-02-21

Ketvirtadienį, vasario 22 d., 10 val. Konstitucinis Teismas rašytinio proceso tvarka pradeda nagrinėti bylą pagal pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymą ištirti, ar Konstitucijos 5 straipsnio 3 daliai, 29 straipsniui, konstituciniams atsakingo valdymo, teisinės valstybės, žalos atlyginimo principams neprieštarauja Vyriausybės įstatymas, be kita ko, jo 5 straipsnio 3 dalis, 26 straipsnio (2007 m. birželio 14 d. redakcija) 1 dalis, tiek, kiek juose tiesiogiai nenumatyta materialinė ministro atsakomybė...

Pradedama nagrinėti byla dėl Vyriausybės aktų, susijusių su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus atleidimu iš pareigų, atitikties Konstitucijai ir Vyriausybės įstatymui

2018-02-07

Ketvirtadienį, vasario 8 d., 10 val. Konstitucinis Teismas rašytinio proceso tvarka pradeda nagrinėti pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą ištirti, ar Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 15 d. pasitarimo protokole Nr. 52 įrašytas sprendimas „12. Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus veiklos ataskaitos“ ir su juo susijęs Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 28 d. nutarimas Nr. 960 „Dėl J. Miliaus atleidimo iš Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pareigų“ neprieštarauja Konstitucijai ir Vyriausybės įstatymui.

Priimta dalis prašymo ištirti, ar Miškų įstatymo pakeitimo įstatymas neprieštarauja Konstitucijai

2018-02-06

Konstituciniame Teisme priimta nagrinėti pareiškėjos Seimo narių grupės dalis prašymo ištirti, ar Konstitucijos 69 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Miškų įstatymo Nr. I-671 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas (toliau – Įstatymas). Prašymo dalis, kurioje prašoma ištirti Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 2 d. nutarimo Nr. 647 „Dėl sutikimo reorganizuoti valstybės įmones miškų urėdijas“ atitiktį Konstitucijai ir įstatymams, grąžinta pareiškėjai.

Priimtas nagrinėti prašymas ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja Seimo nutarimas sudaryti laikinąją komisiją Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos finansinei ir ūkinei veiklai tirti

2018-02-06

Konstituciniame Teisme priimtas nagrinėti pareiškėjos Seimo narių grupės prašymas ištirti, ar Seimo 2018 m. sausio 12 d. nutarimas XIII-1022 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos sudarymo ir pavedimo jai atlikti Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos valdymo, finansinės ir ūkinės veiklos parlamentinį tyrimą“ neprieštarauja Konstitucijos 25 straipsniui ir konstituciniam teisinės valstybės principui.

Priimtas nagrinėti prašymas ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja kai kurios Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo nuostatos

2018-01-30

Konstituciniame Teisme priimtas nagrinėti pareiškėjos Seimo narių grupės prašymas ištirti, ar Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo priedėlio I skirsnio 5 punktas tiek, kiek jame nustatyta, kad merų ir merų pavaduotojų atlyginimai priklauso nuo savivaldybių suskirstymo į dvi rūšis pagal gyventojų skaičių, neprieštarauja Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalies nuostatai „kiekvienas žmogus turi teisę gauti teisingą apmokėjimą už darbą“.