En

Teismo naujienos

Priimta dalis prašymo ištirti Švietimo įstatymo nuostatų, susijusių su švietimo įstaigų vadovų kvalifikaciniais reikalavimais ir tarnybinių patikrinimų inicijavimu, atitiktį Konstitucijai

2018-08-31

Konstituciniame Teisme priimta dalis pareiškėjos Seimo narių grupės prašymo ištirti, ar Konstitucijos 29 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Švietimo įstatymo 59 straipsnio 6 dalis (2017 m. birželio 30 d. redakcija) tiek, kiek joje, pasak pareiškėjos, nenustatyta, kad valstybinių ar savivaldybių švietimo įstaigų ir nevalstybinių švietimo įstaigų vadovai turi atitikti tokius pačius kvalifikacinius reikalavimus. Konstituciniame Teisme taip pat priimta prašymo dalis ištirti, ar konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Švietimo įstatymo 59 straipsnio 15 dalis tiek,...

Priimta dalis prašymo ištirti Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano kai kurių punktų atitiktį Konstitucijai ir įstatymams

2018-08-31

Konstituciniame Teisme priimta dalis pareiškėjos Seimo narių grupės prašymo ištirti Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 702 „Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano patvirtinimo“ patvirtinto Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano (toliau – ir Planas) kai kurių punktų atitiktį Konstitucijai ir įstatymams.

Priimta dalis prašymo ištirti, ar Seimo nutarimas dėl apkaltos Seimo nariui Artūrui Skardžiui komisijos pakeitimo neprieštarauja Konstitucijai

2018-08-30

Konstituciniame Teisme priimta dalis pareiškėjos Seimo narių grupės prašymo ištirti Seimo 2018 m. gegužės 31 d. nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. kovo 20 d. nutarimo Nr. XIII-1036 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiosios tyrimo komisijos Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės teikimo pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Artūrui Skardžiui pagrįstumui ištirti ir išvadai dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą parengti sudarymo“ pakeitimo“ (toliau – Seimo 2018 m. gegužės 31 d. nutarimas) atitiktį Konstitucijai ir Seimo statutui.

Seimo nutarimas dėl Lietuvos sporto universiteto reorganizavimo prieštarauja Konstitucijai

2018-06-29

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu nutarimu pripažino, kad Konstitucijai ir Mokslo ir studijų įstatymo nuostatoms prieštarauja Seimo 2018 m. sausio 12 d. nutarimas „Dėl pritarimo Lietuvos sporto universiteto reorganizavimui prijungimo prie Lietuvos sveikatos mokslų universiteto būdu“. Prieštaraujančiomis Konstitucijai taip pat pripažintos Mokslo ir studijų įstatymo nuostatos, kuriomis reguliuojamas valstybinių aukštųjų mokyklų reorganizavimas ar likvidavimas, – nors jos nebuvo ginčytos, bet turėjo reikšmės sprendžiant šią bylą.

Skelbiamas nutarimas byloje dėl Seimo nutarimo, kuriuo pritarta Lietuvos sporto universiteto reorganizavimui, atitikties Konstitucijai

2018-06-28

Penktadienį, birželio 29 d., 13 val. Konstitucinis Teismas skelbs nutarimą byloje pagal pareiškėjos Seimo narių grupės prašymą ištirti, ar Seimo 2018 m. sausio 12 d. nutarimas „Dėl pritarimo Lietuvos sporto universiteto reorganizavimui prijungimo prie Lietuvos sveikatos mokslų universiteto būdu“ neprieštarauja Konstitucijai ir Mokslo ir studijų įstatymo nuostatoms.

Priimtas nagrinėti prašymas ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja Užimtumo įstatymo nuostatos, pagal kurias nuolatinių programų studentai netenka teisės į nedarbo išmoką

2018-06-26

Konstituciniame Teisme priimtas nagrinėti pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymas ištirti, ar Konstitucijos 29 straipsniui, 41 straipsnio 3 dalies nuostatai „Aukštasis mokslas prieinamas visiems pagal kiekvieno žmogaus sugebėjimus“, 52 straipsniui, konstituciniam teisėtų lūkesčių apsaugos principui neprieštarauja Užimtumo įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 5 punktas tiek, kiek jame nustatyta, kad bedarbiu laikomas asmuo, kuris nestudijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės formos studijų programas, ir...

Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo įstatymo nuostatos, susijusios su studijų krypčių vertinimu ir laikinu akreditavimu, prieštarauja Konstitucijai

2018-06-19

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu nutarimu pripažino, kad Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 pakeitimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 2 straipsnio 26 dalies (2018 m. sausio 13 d. redakcija) nuostatos „Iki 2018 m. kovo 1 d. studijų kryptys įvertinamos ir laikinai akredituojamos pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintus reikalavimus ir tvarką. Studijų krypčių laikino akreditavimo terminą nustato švietimo ir mokslo ministras. Jeigu įvertintos krypties studijos neatitinka švietimo ir mokslo ministro nustatytų reikalavimų, aukštoji mokykla negali priimti studentų į tos krypties studijas, ...

Skelbiamas nutarimas byloje dėl Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo įstatymo nuostatų, susijusių su studijų krypčių vertinimu ir laikinu akreditavimu, atitikties Konstitucijai

2018-06-18

Antradienį, birželio 19 d., 15 val. Konstitucinis Teismas skelbs nutarimą byloje pagal pareiškėjos Seimo narių grupės prašymą ištirti, ar Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 26 dalies (2018 m. sausio 13 d. redakcija) nuostatos „Iki 2018 m. kovo 1 d. studijų kryptys įvertinamos ir laikinai akredituojamos pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintus reikalavimus ir tvarką. Studijų krypčių laikino akreditavimo terminą nustato švietimo ir mokslo ministras. ...

Konstitucijai prieštarauja Valstybės tarnybos ir Karo prievolės įstatymų nuostatos, įtvirtinančios karo prievolę atlikusiems pretendentams pirmenybę stoti į valstybės tarnybą

2018-06-06

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu nutarimu pripažino, kad Konstitucijai prieštarauja Valstybės tarnybos įstatymo 11 straipsnio 2 dalies ir 13 straipsnio 2 dalies nuostatos, kuriomis numatoma pirmenybė būti priimtiems į valstybės tarnybą pretendentams, atlikusiems nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą arba baigusiems bazinius karinius mokymus ar atlikusiems alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, kai keli konkurse į karjeros valstybės tarnautojo ar įstaigos vadovo pareigas dalyvavę pretendentai įvertinami vienodai. ...

Skelbiamas nutarimas byloje dėl Karo prievolės ir Valstybės tarnybos įstatymų nuostatų atitikties Konstitucijai

2018-06-05

Trečiadienį, birželio 6 d., 10 val. Konstitucinis Teismas skelbs nutarimą byloje pagal pareiškėjos Vyriausybės prašymą ištirti, ar Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 29 straipsniui, 33 straipsnio 1 dalies nuostatai „Piliečiai turi teisę lygiomis sąlygomis stoti į Lietuvos Respublikos valstybinę tarnybą“, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Karo prievolės įstatymo 41 straipsnio 1 dalies 3 punktas, Valstybės tarnybos įstatymo 11 straipsnio 2 dalis, 13 straipsnio 2 dalis.