En

Teismo naujienos

Priimtas nagrinėti prašymas ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimas, pagal kurį gali būti ribojama atliekų deginimo jėgainių statyba

2018-11-20

Konstituciniame Teisme priimtas nagrinėti pareiškėjos Seimo narių grupės prašymas ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja Atliekų tvarkymo įstatymo 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo 2 straipsnis tiek, kiek jame nustatyta, kad Vyriausybės pripažinti atliekų tvarkymo valstybinės reikšmės objektai, kuriuose kaip kuras energijai gaminti gali būti naudojamos ar planuojamos naudoti po rūšiavimo likusios ir perdirbti netinkamos energinę vertę turinčios komunalinės atliekos, gali būti statomi ne arčiau kaip 20 kilometrų atstumu nuo gyvenamosios teritorijos,...

Atidėtas bylos dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo užsieniečiui, kitoje valstybėje susituokusiam su tos pačios lyties Lietuvos Respublikos piliečiu, teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijai nagrinėjimas

2018-11-08

Konstitucinis Teismas atidėjo bylos pagal pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymą ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 43 straipsnio 1 dalies 5 punktas tiek, kiek jame nenustatyta, kad leidimas laikinai gyventi gali būti išduodamas užsieniečiui šeimos susijungimo atveju ir tada, kai Lietuvos Respublikoje gyvena asmuo – Lietuvos Respublikos pilietis, su kuriuo užsieniečio kitoje valstybėje sudaryta santuoka...

Žodinio proceso tvarka nagrinėjama byla dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo užsieniečiui, kitoje valstybėje susituokusiam su tos pačios lyties Lietuvos Respublikos piliečiu, teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijai

2018-11-07

Konstitucinis Teismas lapkričio 8 d., ketvirtadienį, 13 val. žodinio proceso tvarka nagrinės bylą pagal pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymą ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 43 straipsnio 1 dalies 5 punktas tiek, kiek jame nenustatyta, kad leidimas laikinai gyventi gali būti išduodamas užsieniečiui šeimos susijungimo atveju ir tada, kai Lietuvos Respublikoje gyvena asmuo...

Sustabdomas Seimo nutarimo „Dėl privalomojo referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo paskelbimo“ 2 straipsnio galiojimas

2018-11-01

Konstitucinio Teismo pirmininko 2018 m. lapkričio 1 d. pranešimu sustabdomas Seimo 2018 m. spalio 18 d. nutarimo Nr. XIII-1537 „Dėl privalomojo referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo paskelbimo“ 2 straipsnio galiojimas iki bus paskelbtas Konstitucinio Teismo nutarimas byloje pagal pareiškėjo Seimo prašymą, išdėstytą jo 2018 m. spalio 25 d. nutarime Nr. XIII-1596.

Konstitucinis Teismas nagrinės, ar Konstitucijai neprieštarauja Seimo nutarimo nuostata, pagal kurią privalomasis referendumas vykdomas 2019 m. gegužės 12 d. ir 26 d.

2018-11-01

Konstituciniame Teisme priimtas nagrinėti Seimo 2018 m. spalio 25 d. nutarime Nr. XIII-1596 „Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. spalio 18 d. nutarimo Nr. XIII-1537 „Dėl privalomojo referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo paskelbimo“ 2 straipsnis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ išdėstytas prašymas Nr. 1B-21/2018 „ištirti, ar Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. spalio 18 d. nutarimo Nr. XIII-1537 „Dėl privalomojo referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo paskelbimo“ 2 straipsnyje suformuluota nuostata...

Atnaujinamas bylos pagal prašymą ištirti leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo užsieniečiui, kitoje valstybėje susituokusiam su tos pačios lyties Lietuvos Respublikos piliečiu, teisinio reguliavimo atitiktį Konstitucijai nagrinėjimas

2018-10-23

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu sprendimu atnaujino bylos pagal pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymą ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 43 straipsnio 1 dalies 5 punktas tiek, kiek jame nenustatyta, kad leidimas laikinai gyventi gali būti išduodamas užsieniečiui šeimos susijungimo atveju ir tada, kai Lietuvos Respublikoje gyvena asmuo – Lietuvos Respublikos pilietis,...

Priimta nagrinėti dalis prašymo ištirti Seimo nutarimo dėl laikinosios tyrimo komisijos, tirsiančios galimą neteisėtą įtaką politikams, valstybės tarnautojams ir politiniams procesams, sudarymo kai kurių dalių atitiktį Konstitucijai

2018-10-22

Konstituciniame Teisme priimta nagrinėti dalis Seimo narių grupės prašymo ištirti, ar Seimo nutarimo Nr. XIII-1495 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl galimos neteisėtos įtakos ir (ar) poveikio Lietuvos politikams, valstybės tarnautojams ir politiniams procesams Lietuvoje parlamentinio tyrimo atlikimo sudarymo“ (toliau – Nutarimas) 4 straipsnio 1 dalis neprieštarauja Konstitucijos 5 straipsnio 1, 2 dalims, 67 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui, Seimo laikinųjų tyrimo komisijų įstatymo 2 straipsnio 1 daliai.

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nuostata, ribojanti antrinės teisinės pagalbos teikimą baudžiamosiose bylose, prieštarauja Konstitucijai

2018-10-11

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu nutarimu pripažino, kad Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo (toliau – Įstatymas) 11 straipsnio 7 dalies 11 punktas tiek, kiek pagal jame nustatytą teisinį reguliavimą antrinė teisinė pagalba neteikiama, jeigu pareiškėjui tokia pagalba buvo suteikta kitoje byloje, tačiau jis iki nurodyto termino neapmokėjo nustatytų tos pagalbos išlaidų arba jų dalies, tais atvejais, kai asmeniui tokia pagalba yra itin sunkiai prieinama dėl finansinių priežasčių ir ją užtikrinti baudžiamojoje byloje būtina teisingumo interesais, prieštarauja Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai, 31 straipsnio 2, 6 dalims, konstituciniam teisinės valstybės principui.

Skelbiamas nutarimas byloje pagal prašymą ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nuostata, kuria reglamentuojamas antrinės teisinės pagalbos teikimas

2018-10-10

Ketvirtadienį, spalio 11 d., 14 val. Konstitucinis Teismas skelbs nutarimą byloje pagal pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) prašymą ištirti, ar Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo (toliau – Įstatymas) 11 straipsnio 7 dalies 11 punktas tiek, kiek jame nustatyta, kad antrinė teisinė pagalba neteikiama, jeigu pareiškėjui tokia pagalba buvo suteikta kitoje byloje, tačiau jis iki nurodyto termino neapmokėjo nustatytų tos pagalbos išlaidų arba jų dalies,...

Prašymas dėl pensijų sistemą reguliuojančių teisės aktų atitikties Konstitucijai: dalis priimta ir dalis grąžinta pareiškėjai

2018-10-05

Konstituciniame Teisme priimta Seimo narių grupės prašymo dalis, kurioje prašoma ištirti, ar Konstitucijos 29 straipsniui, 46 straipsnio 1, 5 dalims neprieštarauja Pensijų kaupimo įstatymo (2018 m. birželio 28 d. redakcija) 6 straipsnio 1 dalies nuostata „Nuo 2019 m. sausio 1 d. kas trejus metus pilnamečiai asmenys, kurie įtraukimo į pensijų kaupimą metų sausio 1 dieną yra jaunesni kaip 40 metų amžiaus ir Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir socialinio draudimo išmokų gavėjų registre yra duomenys apie jų draustumą įtraukimo į pensijų kaupimą metų sausio 2 dieną, įtraukiami į pensijų kaupimą“.