En

Teismo naujienos

Konstitucijai prieštaravo Žuvininkystės įstatymo nuostata, kuria Žemės ūkio ministerijai pavesta nustatyti teisės į žvejybos kvotą suteikimo kriterijus

2018-05-24

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu nutarimu pripažino, kad Žuvininkystės įstatymo 14(2) straipsnio 4 dalis tiek, kiek ja Žemės ūkio ministerijai buvo pavesta nustatyti kriterijus, pagal kuriuos ūkio subjektams suteikiama teisė į žvejybos kvotą verslinei žvejybai tam tikrame vidaus vandenų telkinyje, prieštaravo Konstitucijai.

Skelbiamas nutarimas byloje pagal prašymą ištirti, ar Konstitucijai neprieštaravo kai kurios Žuvininkystės įstatymo nuostatos

2018-05-23

Ketvirtadienį, gegužės 24 d., 9 val. Konstitucinis Teismas skelbs nutarimą byloje pagal pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymą ištirti, ar Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 46 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštaravo Žuvininkystės įstatymo 14(2) straipsnio 4 dalis tiek, kiek joje Žemės ūkio ministerijai buvo pavesta nustatyti ūkio subjektų, pateikusių prašymus suteikti teisę į žvejybos kvotą verslinei žvejybai tam tikrame vidaus vandenų telkinyje, atrankos, vertinimo ir žvejybos kvotų skyrimo kriterijus...

Pradedama nagrinėti byla dėl Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo įstatymo nuostatų, susijusių su studijų krypčių vertinimu ir laikinu akreditavimu, atitikties Konstitucijai

2018-05-23

Ketvirtadienį, gegužės 24 d., 10 val. Konstitucinis Teismas viešame posėdyje nagrinės bylą pagal pareiškėjos Seimo narių grupės prašymą ištirti, ar Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 26 dalies (2018 m. sausio 13 d. redakcija) nuostatos „Iki 2018 m. kovo 1 d. studijų kryptys įvertinamos ir laikinai akredituojamos pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintus reikalavimus ir tvarką. Studijų krypčių laikino akreditavimo terminą nustato švietimo ir mokslo ministras. Jeigu įvertintos krypties studijos neatitinka švietimo ir mokslo ministro nustatytų reikalavimų,...

Pradedama nagrinėti byla dėl Karo prievolės ir Valstybės tarnybos įstatymų nuostatų atitikties Konstitucijai

2018-05-22

Trečiadienį, gegužės 23 d., 10 val. Konstitucinis Teismas rašytinio proceso tvarka pradeda nagrinėti bylą pagal pareiškėjos Vyriausybės prašymą ištirti, ar Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 29 straipsniui, 33 straipsnio 1 dalies nuostatai „Piliečiai turi teisę lygiomis sąlygomis stoti į Lietuvos Respublikos valstybinę tarnybą“, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Karo prievolės įstatymo 41 straipsnio 1 dalies 3 punktas, Valstybės tarnybos įstatymo 11 straipsnio 2 dalis, 13 straipsnio 2 dalis.

Pradedama nagrinėti byla pagal prašymą ištirti, ar Konstitucijai neprieštaravo kai kurios Žuvininkystės įstatymo nuostatos

2018-05-11

Pirmadienį, gegužės 14 d., 9 val. Konstitucinis Teismas rašytinio proceso tvarka pradeda nagrinėti bylą pagal pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymą ištirti, ar Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 46 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštaravo Žuvininkystės įstatymo 14(2) straipsnio 4 dalis tiek, kiek joje Žemės ūkio ministerijai buvo pavesta nustatyti ūkio subjektų, pateikusių prašymus suteikti teisę į žvejybos kvotą verslinei žvejybai tam tikrame vidaus vandenų telkinyje, atrankos, vertinimo ir žvejybos kvotų skyrimo kriterijus...

Konstitucijai prieštarauja Juridinių asmenų registro nuostatuose įtvirtintas teisinis reguliavimas, pagal kurį savininkas gali iš savo patalpų išregistruoti tik likviduojamo arba bankrutuojančio juridinio asmens buveinę

2018-05-04

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu nutarimu pripažino, kad Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 patvirtintų Juridinių asmenų registro nuostatų 195 punktas, išdėstytas 2015 m. gruodžio 9 d. ir 2017 m. spalio 11 d. redakcijomis, tiek, kiek pagal jį patalpų, kuriose įregistruota juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės buveinė, savininkas...

Skelbiamas nutarimas byloje dėl Juridinių asmenų registro nuostatuose įtvirtinto teisinio reguliavimo, pagal kurį savininkas gali iš savo patalpų išregistruoti tik likviduojamo juridinio asmens buveinę, atitikties Konstitucijai

2018-05-03

Penktadienį, gegužės 4 d., 14 val. Konstitucinis Teismas skelbs nutarimą byloje pagal pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą ištirti, ar Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 patvirtintų ir nuo 2016 m. sausio 1 d. galiojančios redakcijos Juridinių asmenų registro nuostatų 195 punktas tiek, kiek jame nustatyta...

Konstitucijai ir įstatymams neprieštarauja Vyriausybės aktu įtvirtinta galimybė paskirti laikinąjį teatro ar koncertinės įstaigos vadovą

2018-04-27

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu nutarimu pripažino, kad Konkursų į nacionalinių, valstybinių ir savivaldybių teatrų ir koncertinių įstaigų vadovų pareigas tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 35 punktas neprieštarauja Konstitucijai, Teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 7 punktui, Vyriausybės įstatymo 2 straipsnio 2 daliai, 3 straipsniui, 22 straipsnio 2 punktui, Profesionaliojo scenos meno įstatymo 11 straipsnio 1 daliai.

Skelbiamas nutarimas byloje pagal Seimo narių grupės prašymą ištirti, ar Konstitucijai ir įstatymams neprieštarauja Vyriausybės aktu įtvirtinta galimybė paskirti laikinąjį teatro ar koncertinės įstaigos vadovą

2018-04-26

Penktadienį, balandžio 27 d., 10.30 val. Konstitucinis Teismas skelbs nutarimą byloje pagal pareiškėjos Seimo narių grupės prašymą ištirti, ar Vyriausybės 2017 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 326 patvirtinto Konkursų į nacionalinių, valstybinių ir savivaldybių teatrų ir koncertinių įstaigų vadovų pareigas tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 35 punktas neprieštarauja Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 94 straipsnio 2 punktui, konstituciniam teisinės valstybės principui, Teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 7 punktui, Vyriausybės įstatymo 2 straipsnio 2 daliai, 3 straipsniui, 22 straipsnio 2 punktui, Profesionaliojo scenos meno įstatymo 11 straipsnio 1 daliai.

Priimtas nagrinėti prašymas ištirti, ar Konstitucijai neprieštaravo kai kurios Vaikų išlaikymo fondo įstatymo nuostatos

2018-04-25

Konstituciniame Teisme priimtas nagrinėti pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) prašymas ištirti, ar Konstitucijos 38 straipsnio 2 daliai (valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę) ir 39 straipsnio 3 daliai (nepilnamečius vaikus gina įstatymas) neprieštaravo Vaikų išlaikymo fondo įstatymo 2 straipsnio 3, 5 dalys tiek, kiek jose buvo nustatytas reikalavimas pareiškėjui ir vaikui nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, kad gautų Vaikų išlaikymo fondo išmoką.