En

Teismo naujienos

Priimtas nagrinėti prašymas ištirti Vyriausybės įstatymo, kuriame nėra tiesiogiai numatyta materialinė ministro atsakomybė, atitiktį Konstitucijai

2017-03-09

Konstituciniame Teisme priimtas nagrinėti pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymas ištirti, ar Vyriausybės įstatymas, jo 5 straipsnio 3 dalis ir 26 straipsnio 1 dalis tiek...

Priimtas nagrinėti prašymas ištirti Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo tiek, kiek jame nėra nustatytas senaties terminas, per kurį turto arba verslo vertintojas gali būti patrauktas drausminėn atsakomybėn, atitiktį Konstitucijai

2017-03-09

Konstituciniame Teisme priimtas pareiškėjos Seimo narių grupės prašymas ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas (toliau – Įstatymas) tiek...

Priimtas nagrinėti prašymas ištirti Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatos dėl teismo teisės spręsti dėl priteistino atlyginimo dydžio atitiktį Konstitucijai

2017-03-09

Konstituciniame Teisme priimtas pareiškėjo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo prašymas ištirti, ar Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 86 straipsnio 3 dalis, pagal kurią...

Paskelbta bylos dėl baudžiamosios atsakomybės už neteisėtą praturtėjimą posėdžio pertrauka

2017-03-07

Šiandien, kovo 7 d., 10 val. Konstitucinis Teismas rašytinio proceso tvarka pradėjo bylos posėdį pagal pareiškėjų Lietuvos Aukščiausiojo Teismo...

Pradedama nagrinėti byla dėl baudžiamosios atsakomybės už neteisėtą praturtėjimą

2017-03-06

Rytoj, kovo 7 d., 10 val. Konstitucinis Teismas rašytinio proceso tvarka pradės nagrinėti bylą pagal pareiškėjų Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Marijampolės rajono apylinkės teismo, Vilniaus apygardos teismo, Šiaulių apygardos teismo, Joniškio rajono apylinkės teismo prašymus ištirti, ar Konstitucijos 23, 31 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Baudžiamojo kodekso (BK) 1891 straipsnio 1 dalis.

Seimo statuto nuostata dėl apkaltos proceso sąvokos prieštarauja Konstitucijai

2017-02-24

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu nutarimu pripažino, kad Seimo statuto nuostata tiek, kiek pagal ją apkaltą galima taikyti paaiškėjus tik tokiam nusikaltimui, kuris padarytas einant Respublikos Prezidento, Konstitucinio Teismo pirmininko ar teisėjo, Aukščiausiojo Teismo pirmininko ar teisėjo, Apeliacinio teismo pirmininko ar teisėjo ir Seimo nario pareigas, prieštarauja Konstitucijos 74 straipsniui.

Skelbiamas nutarimas byloje dėl Seimo statuto nuostatos, įtvirtinančios apkaltos proceso sąvoką, atitikties Konstitucijai

2017-02-23

Rytoj, vasario 24 d., penktadienį, 10 val. Konstitucinis Teismas skelbs nutarimą byloje pagal Seimo narių grupės prašymą ištirti, ar Seimo statuto 227 straipsnis tiek, kiek, pasak pareiškėjos, pagal jį galimybė taikyti apkaltą, kaip konstitucinės atsakomybės priemonę, siejama su Konstitucijai prieštaraujančių veiksmų padarymu einant Konstitucijos 74 straipsnyje išvardytas pareigas, neprieštarauja Konstitucijai.

Pareiškėjui grąžintas prašymas ištirti tėvystės pašalpos dydžio ribojimo atitiktį Konstitucijai

2017-02-09

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu sprendimu grąžino pareiškėjui Vilniaus apygardos administraciniam teismui prašymą ištirti, ar Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo nuostata, kuria buvo nustatytas maksimalus tėvystės pašalpos (mokamos tėvui, kol vaikui sueis vienas mėnuo) dydis (2016 m. neviršijo 1 500 Eur), taip pat Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų punktai, kuriais buvo įgyvendinamas šis teisinis reguliavimas, atitinka Konstituciją.

Pradedama nagrinėti byla dėl Seimo statuto nuostatų, įtvirtinančių apkaltos proceso sąvoką, atitikties Konstitucijai

2017-02-06

Vasario 7 d., antradienį, 9 val. 30 min. Konstitucinis Teismas viešame posėdyje žodinio proceso tvarka pradės nagrinėti bylą pagal Seimo narių grupės prašymą ištirti, ar Seimo statuto 227 straipsnis tiek, kiek, pasak pareiškėjos, pagal jį galimybė taikyti apkaltą, kaip konstitucinės atsakomybės priemonę, siejama su Konstitucijai prieštaraujančių veiksmų padarymu einant Konstitucijos 74 straipsnyje išvardytas pareigas, neprieštarauja Konstitucijai.

Įstatymo nuostata, pagal kurią tarnybos laikui valstybinei pensijai skirti neprilyginamas pagal darbo sutartis po 1995 m. sausio 1 d. išdirbtas darbo laikas, neprieštarauja Konstitucijai

2017-01-25

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu nutarimu pripažino, kad Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo nuostata, pagal kurią tarnybos laikui pareigūnų ir karių valstybinei pensijai skirti neprilyginamas darbo laikas, po 1995 m. sausio 1 d. profesionaliosios priešgaisrinės apsaugos padaliniuose išdirbtas pagal darbo sutartis, neprieštarauja Konstitucijai.