En

Teismo naujienos

Fizinių asmenų bankroto įstatymo nuostata, pagal kurią buvo nurašomi reikalavimai dėl nusikalstamomis veikomis padarytos žalos atlyginimo, prieštarauja Konstitucijai

2017-05-19

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu nutarimu pripažino, kad Fizinių asmenų bankroto įstatymo (FABĮ) 29 straipsnio 7 dalis tiek, kiek pagal ją pasibaigus fizinio asmens bankroto procesui nurašomi reikalavimai dėl nusikalstamomis veikomis padarytos žalos atlyginimo, prieštarauja Konstitucijos 30 straipsnio 2 daliai, konstituciniams teisingumo, teisinės valstybės principams.

Priimtas nagrinėti prašymas ištirti, ar galimybė patalpų savininko prašymu iš jo patalpų išregistruoti tik likviduojamo juridinio asmens buveinę, neprieštarauja Konstitucijai

2017-05-18

Konstituciniame Teisme priimtas nagrinėti pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymas ištirti, ar Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 patvirtintų ir nuo 2016 m. sausio 1 d. galiojančios redakcijos Juridinių asmenų registro nuostatų 195 punktas...

Skelbiamas nutarimas byloje dėl Fizinių asmenų bankroto įstatymo nuostatų atitikties Konstitucijai

2017-05-18

Penktadienį, gegužės 19 d., 9.30 val. Konstitucinis Teismas skelbs nutarimą byloje pagal pareiškėjų Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Joniškio rajono apylinkės teismo prašymus ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja Fizinių asmenų bankroto įstatymo...

Pradedama nagrinėti byla dėl Fizinių asmenų bankroto įstatymo nuostatų atitikties Konstitucijai

2017-05-18

Ketvirtadienį, gegužės 18 d., Konstitucinis Teismas rašytinio proceso tvarka nagrinėja bylą pagal pareiškėjų Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) ir Joniškio rajono apylinkės teismo prašymus ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja Fizinių asmenų bankroto įstatymo ...

Priimtas nagrinėti prašymas ištirti Vyriausybės aktų, susijusių su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus atleidimu iš pareigų, atitiktį Konstitucijai ir Vyriausybės įstatymui

2017-05-10

Konstituciniame Teisme priimtas nagrinėti pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymas ištirti, ar Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 15 d. pasitarimo protokole Nr. 52 įrašytas sprendimas „12. Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus veiklos ataskaitos“...

Pradedama nagrinėti byla dėl Atliekų tvarkymo įstatymo nuostatos, kuria įtvirtintas atliekų tvarkymo organizavimo licencijos panaikinimo pagrindas, atitikties Konstitucijai

2017-05-05

Pirmadienį, gegužės 8 d., 10 val. Konstitucinis Teismas rašytinio proceso tvarka pradės nagrinėti bylą pagal pareiškėjos Seimo narių grupės prašymą ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja Atliekų tvarkymo įstatymo nuostata...

Priimta dalis prašymo ištirti Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo ir Vyriausybės patvirtintų Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų atitiktį Konstitucijai, dalis prašymo grąžinta pareiškėjui

2017-04-18

Baudžiamojo kodekso nuostata dėl baudžiamosios atsakomybės už neteisėtą praturtėjimą neprieštarauja Konstitucijai

2017-03-15

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu nutarimu pripažino, kad Baudžiamojo kodekso (BK) 189-1 straipsnio 1 dalis neprieštarauja Konstitucijos 23, 31 straipsniams ir konstituciniam teisinės valstybės principui.

Skelbiamas nutarimas byloje dėl baudžiamosios atsakomybės už neteisėtą praturtėjimą

2017-03-14

Rytoj, kovo 15 d., 10 val. Konstitucinis Teismas skelbs nutarimą byloje pagal pareiškėjų Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Marijampolės rajono apylinkės teismo, Vilniaus apygardos teismo, Šiaulių apygardos teismo...

Pratęstas bylos dėl baudžiamosios atsakomybės už neteisėtą praturtėjimą posėdis

2017-03-14

Šiandien, kovo 14 d., 10 val. Konstitucinis Teismas rašytinio proceso tvarka pratęsė bylos posėdį pagal pareiškėjų Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Marijampolės rajono apylinkės teismo, Vilniaus apygardos teismo, Šiaulių apygardos teismo, Joniškio rajono apylinkės teismo prašymus ištirti...