En

Teismo naujienos

Pradėtas nagrinėti Seimo paklausimas, ar Seimo nario Kęstučio Pūko veiksmai prieštarauja Konstitucijai

2017-11-16

Ketvirtadienį, lapkričio 16 d., Konstitucinis Teismas uždarame posėdyje žodinio proceso tvarka pradėjo nagrinėti pareiškėjo Seimo 2017 m. gegužės 2 d. nutarime išdėstytą paklausimą, kuriuo kreipiamasi dėl išvados, ar Seimo nario Kęstučio Pūko konkretūs veiksmai, nurodyti Seimo specialiosios tyrimo komisijos pateiktų siūlymų pradėti apkaltos procesą Seimo nariui K. Pūkui pagrįstumui ištirti ir išvadai dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą parengti išvadoje, prieštarauja Konstitucijai.

Priimtas nagrinėti prašymas ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nuostatos, kuriomis reglamentuojamas antrinės teisinės pagalbos teikimas

2017-11-15

Konstituciniame Teisme priimtas nagrinėti pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymas ištirti, ar Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 11 straipsnio 7 dalies 11 punktas tiek, kiek jame nustatyta, kad antrinė teisinė pagalba neteikiama, jeigu ji pareiškėjui buvo suteikta kitoje byloje, tačiau jis iki nurodyto termino neapmokėjo valstybės garantuojamos antrinės teisinės pagalbos, teiktos kitoje byloje, išlaidų arba jų dalies...

Pradedamas nagrinėti Seimo paklausimas, ar Seimo nario Kęstučio Pūko veiksmai prieštarauja Konstitucijai

2017-11-10

Ketvirtadienį, lapkričio 16 d. Konstitucinis Teismas uždarame posėdyje žodinio proceso tvarka pradeda nagrinėti pareiškėjo Seimo 2017 m. gegužės 2 d. nutarime išdėstytą paklausimą, kuriuo kreipiamasi dėl išvados, ar Seimo nario Kęstučio Pūko konkretūs veiksmai, nurodyti Seimo specialiosios tyrimo komisijos pateiktų siūlymų pradėti apkaltos procesą Seimo nariui K. Pūkui pagrįstumui ištirti ir išvadai dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą parengti išvadoje, prieštarauja Konstitucijai.

Konstitucinis Teismas neaiškins savo baigiamųjų aktų nuostatų dėl teismų finansinio nepriklausomumo užtikrinimo būdo

2017-11-08

Šiandien priimtu sprendimu Konstitucinis Teismas atsisakė pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko prašymą aiškinti Konstitucinio Teismo 1999 m. gruodžio 21 d. nutarimo ir 2000 m. sausio 12 d. sprendimo nuostatas.

Išplėsti galimybę turėti daugybinę pilietybę galima tik referendumu pakeitus Konstituciją

2017-10-20

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu sprendimu išaiškino, kad pagal Konstituciją, referendumu nepakeitus Konstitucijos 12 straipsnio 2 dalies, Seimas negali įstatymu nustatyti, kad Lietuvos Respublikos piliečiai, po Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. išvykę iš Lietuvos Respublikos ir įgiję Europos Sąjungos arba (ir) Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos valstybės narės pilietybę, gali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės piliečiai.

Skelbiamas sprendimas dėl Seimo prašymo išaiškinti Konstitucinio Teismo aktų pilietybės klausimais nuostatas

2017-10-19

Penktadienį, spalio 20 d., 10 val. Konstitucinis Teismas skelbs sprendimą dėl Seimo 2017 m. birželio 27 d. nutarime išdėstyto prašymo išaiškinti kai kurias Konstitucinio Teismo aktų pilietybės klausimais nuostatas.

Priimtas nagrinėti prašymas ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja Civilinio proceso kodekso nuostata, pagal kurią nepaskirstomos bylinėjimosi išlaidos, susidariusios kreipiantis į Europos Sąjungos teismines institucijas

2017-10-19

Konstituciniame Teisme priimtas nagrinėti pareiškėjo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo prašymas ištirti, ar Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 6 dalis tiek, kiek joje nustatyta, kad bylinėjimosi išlaidos, susidariusios dėl teismo kreipimosi į kompetentingą Europos Sąjungos teisminę instituciją, proceso dalyviams nepaskirstomos, neprieštarauja Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai, 109 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisingumo principui.

Pradedama nagrinėti byla pagal Seimo prašymą išaiškinti Konstitucinio Teismo nutarimo ir sprendimo pilietybės klausimais nuostatas

2017-10-16

Antradienį, spalio 17 d., 10 val. Konstitucinis Teismas viešame posėdyje žodinio proceso tvarka nagrinės pareiškėjo Seimo 2017 m. birželio 27 d. nutarime išdėstytą prašymą išaiškinti Konstitucinio Teismo 2006 m. lapkričio 13 d. nutarimo ir 2013 m. kovo 13 d. sprendimo pilietybės klausimais nuostatas.

Pareiškėjai grąžintas prašymas ištirti teisės aktų, susijusių su transporto priemonių technine apžiūra ir jų duomenų bazėmis, skolininkų ir lošėjų duomenų tvarkymu, valstybės įmonės Registrų centro steigimu, atitiktį Konstitucijai ir įstatymams

2017-09-27

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu sprendimu grąžino pareiškėjai Seimo narių grupei prašymą ištirti Saugaus eismo automobilių keliais, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymų kai kurių nuostatų atitiktį Konstitucijai, taip pat Vyriausybės nutarimo ir juo patvirtintų Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registro nuostatų bei Vyriausybės nutarimo „Dėl valstybės įmonės Registrų centras įsteigimo“ nuostatų atitiktį Konstitucijai ir įstatymams.

Priimtas nagrinėti prašymas ištirti, ar Konstitucijai neprieštaravo Žuvininkystės įstatymo nuostatos

2017-09-20

Konstituciniame Teisme priimtas nagrinėti pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymas ištirti, ar Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 46 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštaravo Žuvininkystės įstatymo 14(2) straipsnio (2014 m. kovo 13 d. redakcija, galiojusi nuo 2014 m. kovo 20 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d.) 4 dalis tiek, ...