En

Įvykiai

Konstitucinis Teismas perėmė pirmininkavimą Baltijos ir Juodosios jūrų regionų valstybių konstitucinės justicijos asociacijai

2019-01-03

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas nuo 2019 m. sausio 1 d. perėmė pirmininkavimą Baltijos ir Juodosios jūrų regionų valstybių konstitucinės justicijos asociacijai (BBCJ). Ši asociacija Lietuvos ir Moldovos konstitucinių teismų iniciatyva įkurta 2015 m. spalio 26 d. Vilniuje pasirašius BBCJ steigimo deklaraciją. Joje pabrėžiamas konstitucinių teismų vaidmuo užtikrinant konstitucijos viršenybę teisės sistemoje ir konstitucinį teisingumą, pagarbą pagrindinėms žmogaus teisėms ir laisvėms, deklaruojamas įsipareigojimas gerbti valstybių nepriklausomybę, suverenitetą ir teritorinį vientisumą. Deklaraciją pasirašė Gruzijos (Sakartvelo), Lietuvos, Moldovos ir Ukrainos konstitucinių teismų pirmininkai. 2018 m. prie BBCJ prisijungė Lenkijos Respublikos Konstitucinis Tribunolas.