En

Įvykiai

D. Žalimas: „Sveikinu Ukrainos ryžtą persekioti už agresiją atsakingus asmenis“

2018-03-13

Rusijos Federacijos konstitucinio teismo pirmininkas ir 18 jo teisėjų traukiami baudžiamojon atsakomybėn už dalyvavimą vykdant agresiją prieš Ukrainą – aneksuojant Krymą. Šiandien yra pirmoji iš dviejų datų, kuriomis jie kviečiami į apklausą Ukrainos vyriausiojoje karo prokuratūroje.

Konstitucinis Teismas paskelbė metinį pranešimą

2018-03-12

Konstitucinis Teismas, tęsdamas tradiciją visuomenę supažindinti su praėjusių metų veikla, paskelbė metinį 2017 metų veiklos pranešimą. Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas jame apibendrino ne tik svarbiausias pernai spręstas konstitucines problemas, bet ir nuveiktus darbus tarptautinio bendradarbiavimo ir viešosios komunikacijos srityse.

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas: „Sveikinu visus mus su Kovo 11-ąja, Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo diena!“

2018-03-09

Nepriklausomybės atkūrimą 1990 m. kovo 11 d. lėmė mūsų Tautos troškimas gyventi laisvoje Lietuvos valstybėje. Už Laisvę mums teko mokėti brangiausią kainą – geriausių Lietuvos žmonių gyvybes. Tai mus įpareigoja šiandien, kai sovietinės imperijos palikuonys mėgina Europos sienas perbraižyti jėga, aprauda šios imperijos griūtį ir kvestionuoja mūsų Nepriklausomybę, ne mažiau ryžtingai visomis išgalėmis ginti Laisvę ir Teisę.

Konstituciniame Teisme lankėsi Ukrainos teisingumo ministras

2018-03-05

Konstituciniame Teisme lankėsi Ukrainos teisingumo ministro Pavlo Petrenkos vadovaujama delegacija. Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas susitikimo dalyviams išsakė viltį, kad, po beveik metų pertraukos išrinkus nuolatinį Ukrainos Konstitucinio Teismo pirmininką ir paskyrus du naujus teisėjus, Ukrainos Konstitucinis Teismas taps aktyvesnis šalies gyvenime.

Konstituciniame Teisme lankėsi Moldovos Respublikos teisingumo ministras

2018-03-02

Konstituciniame Teisme lankėsi Moldovos Respublikos teisingumo ministro Alexandruʼaus Tănaseʼs vadovaujama delegacija. Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas pasidžiaugė glaudžiais tarpusavio ryšiais ir pažadėjo, kad Konstitucinis Teismas ir toliau rems Moldovos euroatlantinės integracijos siekius.

Išrinktas Ukrainos Konstitucinio Teismo pirmininkas

2018-02-21

Ukrainos Konstitucinis Teismas po beveik metų pertraukos turi nuolatinį pirmininką. Juo išrinktas šio teismo teisėjas Stanislavas Ševčukas. Sveikindamas šiandien pirmininku išrinktą artimą Lietuvos draugą, ne kartą viešėjusį mūsų šalyje, Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas pabrėžė, jog pasaulio teisėjų bendruomenei S. Ševčukas žinomas kaip naujos kartos – Maidano – teisėjas, tad simboliška, kad jis paskirtas į šias pareigas minint Orumo revoliucijos pergalės metines.

Konstitucinio Teismo pirmininkui Dainiui Žalimui įteiktas valstybinis apdovanojimas

2018-02-15

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė valstybės atkūrimo 100-mečio proga už nuopelnus Lietuvai ir mūsų šalies vardo garsinimą pasaulyje Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi apdovanojo Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininką Dainių Žalimą.

Sveikinimai Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio proga

2018-02-15

Moldovos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininko pareigas einantis šio teismo teisėjas Aurelis Băieșus atsiuntė sveikinimą Konstitucinio Teismo pirmininkui Dainiui Žalimui Lietuvos valstybės atkūrimo 100-ųjų metinių proga. Moldovos Respublikos teisingumo ministras Alexandru Tănase, sveikindamas su valstybės atkūrimo 100-mečiu, visų pirma pasidžiaugė, kad šia proga už asmeninį indėlį tobulinant teisinę sistemą, stiprinant konstitucinį teisingumą Lietuvoje aukštu valstybiniu apdovanojimu pagerbtas Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas. Ukrainos Konstitucinio Teismo pirmininko pareigas einantis Viktoras Krivenko sveikinimo laiške teigia, kad Lietuvos tikslas sukurti demokratinę ir laisvą valstybę tapo geru pavyzdžiu, kaip turi būti įgyvendinami europiniai standartai ir vertybės.

Naujajame Konstitucinio Teismo biuletenio numeryje – PKJK IV kongreso pagrindiniai pranešimai

2018-02-12

Išleistas Konstitucinio Teismo biuletenio „Konstitucinė jurisprudencija“ praėjusių metų trečias numeris (Nr. 3 (47)). Be Konstitucinio Teismo baigiamųjų aktų, jame pateikiama informacija apie Konstitucinio Teismo nutarimų įgyvendinimą, prašymų ir paklausimų priimtinumą. Taip pat galima rasti informaciją apie Pasaulio konstitucinės justicijos konferencijos IV kongresą, visų jame perskaitytų pagrindinių pranešimų ir Vilniaus komunikato tekstus.

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas Varšuvoje dalyvauja konferencijoje „Konstitucinė tapatybė“

2018-02-02

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas vasario 2 d. Varšuvoje (Lenkija) dalyvauja konferencijoje „Konstitucinė tapatybė“, skirtoje buvusiam Lenkijos Respublikos Konstitucinio Tribunolo teisėjui prof. Lechui Morawskiui atminti.