En

Dėl įstatymų nuostatų, susijusių su bankų (įmonių) bankrotu, finansinio stabilumo stiprinimo priemonių bankams taikymu

2013-07-05 nutarimas, bylos Nr. 2/2012-12/2012-9/2013

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BANKŲ ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮMONIŲ BANKROTO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSINIO TVARUMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ BYLŲ TEISENOS ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO PROCESO KODEKSO KAI KURIŲ NUOSTATŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2013, Nr. 73-3679

Dokumento tekstas:

Santrauka