En

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

2014-11-04 sprendimas Nr. KT47-S32/2014

DĖL PAREIŠKĖJO - KLAIPĖDOS APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO PRAŠYMO IŠTIRTI LIETUVOS RESPUBLIKOS IR UKRAINOS SUTARTIES DĖL SOCIALINĖS APSAUGOS 33 STRAIPSNIO 1 DALIES ATITIKTĮ LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMUI

Dokumento tekstas: