En

Dėl prašymo grąžinimo

2014-09-02 sprendimas Nr. KT40-S29/2014

DĖL PAREIŠKĖJO - KLAIPĖDOS MIESTO APYLINKĖS TEISMO PRAŠYMO IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. BIRŽELIO 6 D. NUTARIMU NR. 702 PATVIRTINTO KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIO PARKO TVARKYMO PLANO 9.2.1.5 PUNKTAS NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS ĮSTATYMUI, LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMUI

Dokumento tekstas: