En

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

2014-08-29 sprendimas Nr. KT39-S28/2014

DĖL PAREIŠKĖJO - VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO PRAŠYMO IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. LIEPOS 4 D. NUTARIMO NR. 810 "DĖL ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO ELEKTROS ENERGIJAI GAMINTI SKATINIMO KVOTŲ IR AUKCIONŲ REGIONŲ PATVIRTINIMO" NUOSTATOS NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMUI

Dokumento tekstas: