En

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

2014-07-07 sprendimas Nr. KT35-S25/2014

DĖL PAREIŠKĖJO - VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO PRAŠYMO IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINIŲ PENSIJŲ ĮSTATYMO 1 STRAIPSNIO 2 DALIS (2006 M. SAUSIO 20 D., 2012 M. SPALIO 17 D. REDAKCIJOS) NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Dokumento tekstas: