En

Dėl prašymo grąžinimo

2014-06-18 sprendimas Nr. KT33-S24/2014

DĖL PAREIŠKĖJOS - SEIMO NARIŲ GRUPĖS PRAŠYMO IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO NUOSTATA IR ŠIO ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Dokumento tekstas: