En

Dėl bylos dalies nutraukimo

2014-06-09 sprendimas Nr. KT24-S15/2014, bylos Nr. 6/2014

DĖL BYLOS DALIES PAGAL PAREIŠKĖJO - VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO PRAŠYMĄ IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 301 STRAIPSNIS (2012 M. BIRŽELIO 26 D. REDAKCIJA) NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, NUTRAUKIMO

Dokumento tekstas: