En

Dėl bylos nutraukimo

2014-06-09 sprendimas Nr. KT23-S14/2014, bylos Nr. 14/2014

DĖL BYLOS PAGAL PAREIŠKĖJO - VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO PRAŠYMĄ IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 301 STRAIPSNIS (2012 M. BIRŽELIO 26 D. REDAKCIJA) NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, NUTRAUKIMO

Dokumento tekstas: