En

Dėl atsisakymo nagrinėti paklausimą

2014-06-08 sprendimas Nr. KT21-S12/2014

DĖL PAREIŠKĖJO - LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2014 M. BIRŽELIO 5 D. NUTARIME NR. XII-928 "DĖL PAKLAUSIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIAM TEISMUI" IŠDĖSTYTO PAKLAUSIMO

Dokumento tekstas: