En

Dėl prašymo priėmimo

2014-04-17 sprendimas Nr. KT15-S10/2014

DĖL PAREIŠKĖJO - LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2014 M. BALANDŽIO 10 D. NUTARIME NR. XII-819 "DĖL KREIPIMOSI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINĮ TEISMĄ SU PRAŠYMU IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS REFERENDUMO ĮSTATYMO 14 STRAIPSNIS NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI" IŠDĖSTYTO PRAŠYMO PRIĖMIMO

Dokumento tekstas: