En

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

2014-03-20 sprendimas Nr. KT12-S8/2014

DĖL PAREIŠKĖJO - LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRAŠYMO IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO RINKIMŲ ĮSTATYMO (2013 M. LAPKRIČIO 7 D. REDAKCIJA) 2 STRAIPSNIO 2 DALIS NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Dokumento tekstas: