En

Dėl valstybinės žemės pardavimo be aukciono

2014-10-09 nutarimas Nr. KT44-N12/2014, bylos Nr. 11/2012

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. BIRŽELIO 2 D. NUTARIMO NR. 692 "DĖL NAUJŲ KITOS PASKIRTIES VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS" 2.15 PUNKTO (2004 M. LAPKRIČIO 29 D. REDAKCIJA) PIRMOSIOS PASTRAIPOS NUOSTATOS ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ĮSTATYMUI

Paskelbta: TAR, 2014-10-09, Nr. 13918

Dokumento tekstas:

Pranešimas žiniasklaidai

Santrauka