En

Dėl galutinių Seimo rinkimų rezultatų pakeitimo

2014-05-27 nutarimas Nr. KT19-N8/2014, bylos Nr. 24/2013

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2013 M. LIEPOS 2 D. NUTARIMO NR. XII-488 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO „DĖL 2012 M. SPALIO 14 D. LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ GALUTINIŲ REZULTATŲ DAUGIAMANDATĖJE RINKIMŲ APYGARDOJE NUSTATYMO“ 1 IR 2 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO“ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: TAR, 2014-05-27, Nr. 5709

Dokumento tekstas:

Santrauka