En

Dėl įpareigojimo tvarkyti alyvos atliekas

2014-05-09 nutarimas Nr. KT18-N7/2014, bylos Nr. 47/2011

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. BALANDŽIO 12 D. NUTARIMU NR. 519 „DĖL VALSTYBINIO STRATEGINIO ATLIEKŲ TVARKYMO PLANO PATVIRTINIMO“ PATVIRTINTO VALSTYBINIO STRATEGINIO ATLIEKŲ TVARKYMO PLANO 166.4 PUNKTO (2007 M. SPALIO 31 D., 2010 M. GRUODŽIO 1 D. REDAKCIJOS) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: TAR, 2014-05-12, Nr. 5321

Dokumento tekstas:

Santrauka