En

Dėl prašymo išankstinio tyrimo

 LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS
DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

 2018 m. sausio 22 d. Nr. 2B-4
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi, p a v e d u  Konstitucinio Teismo teisėjai Janinai Stripeikienei iki 2018 m. vasario 5 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjo Vilniaus miesto apylinkės teismo prašymo Nr. 1B-4/2018 ištirti, ar „Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 306 straipsnio (2017-07-01 redakcija) 3 dalies nuostata „Apeliacinį skundą surašo advokatas. Juridinio asmens apeliacinį skundą taip pat gali surašyti juridinio asmens darbuotojai ar valstybės tarnautojai, turintys aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą. Jeigu apeliantas yra fizinis asmuo, turintis aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, surašyti apeliacinį skundą turi teisę jis pats. Be to, apeliacinį skundą gali surašyti šio Kodekso 56 straipsnio 1 dalies 4, 5, 6 ir 7 punktuose nurodyti asmenys. Apeliacinį skundą pasirašo jį paduodantis asmuo ir skundą surašęs asmuo.“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsniui“.

 

Konstitucinio Teismo pirmininkas     
Dainius Žalimas

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėja
Janina Stripeikienė

2018 m. sausio 22 d.