En

Dėl prašymo išankstinio tyrimo

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS
DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

2018 m. sausio 22 d. Nr. 2B-3
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi, p a v e d u  Konstitucinio Teismo teisėjui Gediminui Mesoniui iki 2018 m. vasario 5 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjos Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės prašymo Nr. 1B-3/2018 „ištirti, ar Seimo nutarimas XIII-1022 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos sudarymo ir pavedimo jai atlikti Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos valdymo, finansinės ir ūkinės veiklos parlamentinį tyrimą“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje įtvirtintam teisinės valstybės principui ir Konstitucijos 25 straipsniui“.

 

Konstitucinio Teismo pirmininkas
Dainius Žalimas

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėjas
Gediminas Mesonis

2018 m. sausio 22 d.