En

Dėl prašymo išankstinio tyrimo

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

 POTVARKIS
DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

2018 m. sausio 22 d. Nr. 2B-2
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi, p a v e d u  Konstitucinio Teismo teisėjui Vytui Miliui iki 2018 m. vasario 5 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjos Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės prašymo Nr. 1B-2/2018 „ištirti, ar Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo (Nr. VIII-1904) priedėlio Nr. I 5 punktas, kiek yra nustatomas teisinis reguliavimas kai merų ir merų pavaduotojų atlyginimai priklauso nuo savivaldybių suskirstymo į dviejų rūšių savivaldybes pagal gyventojų skaičių, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalies nuostatai „kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą““.

 

Konstitucinio Teismo pirmininkas
Dainius Žalimas

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėjas
Vytas Milius

2018 m. sausio 22 d.