En

Dėl prašymo išankstinio tyrimo

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

 POTVARKIS
DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

2018 m. sausio 22 d. Nr. 2B-1
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi, p a v e d u  Konstitucinio Teismo teisėjai Daivai Petrylaitei iki 2018 m. vasario 5 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjos Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės prašymo Nr. 1B-1/2018 ištirti, ar:

„1) <...> Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIII-628 neprieštarauja:

 1. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 69 straipsnio 1 daliai;
 2. Konstituciniam teisinės valstybės principui;
 3. Konstituciniam teisinio aiškumo principui.

2) <...> Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 2 d. nutarimas Nr. 647 „Dėl sutikimo reorganizuoti valstybės įmones miškų urėdijas“ neprieštarauja:

 1. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai;
 2. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 94 straipsnio 2 punktui;
 3. konstituciniam teisinės valstybės principui;
 4. konstituciniam teisinio aiškumo principui;
 5. Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 4 punktui;
 6. Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 7 punktui;
 7. Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 15 straipsniui;
 8. Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 7 straipsnio 1 daliai (redakcija, galiojanti iki 2017 m. gruodžio 31 d.)“.

Konstitucinio Teismo pirmininkas
Dainius Žalimas

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėja
Daiva Petrylaitė

2018 m. sausio 22 d.