En

Dėl bylos skyrimo rengti Konstitucinio Teismo posėdžiui

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS

DĖL BYLOS SKYRIMO RENGTI KONSTITUCINIO TEISMO POSĖDŽIUI

2017 m. gegužės 22 d. Nr. 2B-32

Vilnius


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 27 straipsniu,

s k i r i u Konstitucinio Teismo teisėjui Gediminui Mesoniui rengti Konstitucinio Teismo posėdžiui bylą Nr. 8/2017 pagal pareiškėjos Lietuvos Respublikos Vyriausybės prašymą Nr. 1B‑8/2017 ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Lietuvos Respublikos Prezidento įstatymo 23 straipsnio 4 dalis.

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėjas

Gediminas Mesonis

2017 m. gegužės 22 d.