En

Dėl Akcizų įstatymo nuostatų

2013-12-16 nutarimas, bylos Nr. 107/2010

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO NR. 960 "DĖL ETILO ALKOHOLIO, NAUDOJAMO SVEIKATINIMO REIKMĖMS, ATLEIDIMO NUO AKCIZŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" (2004 M. BALANDŽIO 27 D. REDAKCIJA) 2.3 PUNKTO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCIZŲ ĮSTATYMUI

Paskelbta: Žin., 2013, Nr. 130-6682

Dokumento tekstas:

Santrauka