En

Įvykiai

Parengiamajame Vilniaus forumo susitikime – diskusijos apie konstitucinių teismų vaidmenį užtikrinant teisės viršenybę

2017-11-03

 

Spalio 24–25 d. Vilniuje vyko Konstitucinio Teismo suorganizuotas parengiamasis Vilniaus forumo susitikimas, kuriame Gruzijos, Lietuvos Respublikos, Moldovos Respublikos ir Ukrainos konstitucinių teismų delegacijos aptarė konstitucinių teismų vaidmenį užtikrinant teisės viršenybę.

Parengiamasis Vilniaus forumo susitikimas surengtas įgyvendinant Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis finansuojamą projektą „Pagalba stiprinant Gruzijos, Moldovos Respublikos, Ukrainos konstitucinių teismų vaidmenį užtikrinant teisinės valstybės principų įgyvendinimą ir apsaugą regiono iššūkių  kontekste“. Šio susitikimo tikslas – nustatyti projekte dalyvaujantiems teismams aktualiausias su teisės viršenybės užtikrinimu susijusias problemas, išsiaiškinti sritis, kuriose projekto dalyviams tikslinga plačiau diskutuoti, atlikti išsamesnę analizę.

Konstitucinių teismų atstovai sutarė tolesniame projekto įgyvendinimo etape teisės viršenybės užtikrinimo srityje aktyviai dalytis teismų sukaupta patirtimi, ypatingą dėmesį skirdami teismų nepriklausomumo, žmogaus teisių ribojimo ir atsakingo valdymo klausimams. Aktualūs regioniniai iššūkiai svarstyti ir su Vilniaus politikos analizės instituto tyrėjais.

Konstitucinių teismų delegacijų vadovai taip pat susitiko su Lietuvos Respublikos Prezidente Dalia Grybauskaite. Per susitikimą buvo aptarta konstitucinių teismų svarba kuriant teisinę valstybę, įgyvendinamos teisinės sistemos reformos, teismų sistemos stiprinimas ir Lietuvos pagalba stiprinant projekte dalyvaujančių šalių konstitucinius teismus ir demokratijos procesus jose.

Teisės viršenybės užtikrinimo problemos aptartos susitikime su Generalinės prokuratūros atstovais. Gruzijos, Moldovos Respublikos, Ukrainos konstitucinių teismų delegacijos susipažino su prokuratūros veikla, generalinis prokuroras Evaldas Pašilis, jo pavaduotojai, kiti prokurorai pristatė tarptautinio teisinio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose patirtį, tarptautinius projektus, kuriuose Generalinės prokuratūros atstovai dalyvauja drauge su kolegomis iš Gruzijos, Moldovos Respublikos ir Ukrainos.

Projekto partneriai taip pat dalyvavo Konstitucijos 25-mečiui skirtuose renginiuose – atminimo lentų atidengimo ant Konstitucinio Teismo fasado ceremonijoje, iškilmingame Seimo posėdyje. Šiame posėdyje pranešimus perskaitė Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas, taip pat Moldovos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkas Tudoras Panțîru.

Konstitucinis Teismas Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis finansuojamą projektą įgyvendina jau antrą kartą. Projektu siekiama, dalijantis Konstitucinio Teismo sukaupta patirtimi, stiprinti Rytų partnerystės šalių – Gruzijos, Moldovos Respublikos, Ukrainos – konstitucinės justicijos institucijų vaidmenį užtikrinant teisinės valstybės principų įgyvendinimą ir apsaugą. Šiuo požiūriu yra svarbi Konstitucinio Teismo patirtis, susijusi su reikšmingu jo vaidmeniu įtvirtinant šalies nepriklausomybę, demokratinį valstybės valdymą, žmogaus teisių apsaugą, su teismo nepriklausomumo ir sklandaus funkcionavimo užtikrinimu, taip pat su jurisprudencine patirtimi, įgyta konstitucinėje teisėje diegiant europinius teisės standartus, veiklos viešumo ir atvirumo visuomenei bei gerąja teismo administravimo patirtimi.

Įgyvendinant šį projektą planuojama išleisti jame dalyvaujančių konstitucinių teismų jurisprudencijos pagrindu parengtą bendrą leidinį, kuris bus pristatytas kitų metų spalio mėnesį vyksiančioje tarptautinėje Gruzijos, Moldovos Respublikos, Ukrainos ir Lietuvos Respublikos konstitucinių teismų teisėjų konferencijoje (Vilniaus forume).

 

Projektą numatyta įgyvendinti iki 2018 m. lapkričio 1 d.

Projekto vadovė – Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo kanclerė Ingrida Danėlienė.

Projekto veiklų koordinatorė – Konstitucinio Teismo teisėjo padėjėja Ieva Saudargaitė.

Aktuali informacija, susijusi su projektu:

Apie projekto dalyvių susitikimą su Lietuvos Respublikos Prezidente Dalia Grybauskaite – LR Prezidentūros svetainėje, žr. https://www.lrp.lt/lt/spaudos-centras/pranesimai-spaudai/nepriklausomi-konstituciniai-teismai-saugiklis-nuo-teisinio-nihilizmo/28676

 Apie Gruzijos Konstitucinio Teismo delegacijos dalyvavimą parengiamajame Vilniaus forumo susitikime – Gruzijos Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. http://www.constcourt.ge/en/news/24-president-of-the-constitutional-court-of-georgia-mr-zaza-tavadze-and-member-of-the-constitutional-court-of-georgia-mrs-irine-imerlishvili-paying-a-working-visit-in-vilnius.page

 Apie Moldovos Respublikos Konstitucinio Teismo delegacijos dalyvavimą parengiamajame Vilniaus forumo susitikime – Moldovos Respublikos Konstitucinio Teismo svetainėje, žr.

http://www.constcourt.md/libview.php?l=en&idc=7&id=1087&t=/Media/News/Independent-constitutional-courts-safeguard-against-legal-nihilism

http://www.constcourt.md/libview.php?l=en&idc=7&id=1088&t=/Media/News/The-Constitutional-Court-of-Moldova-Will-Benefit-From-Assistance-Provided-By-Lithuania


Apie Ukrainos Konstitucinio Teismo delegacijos dalyvavimą parengiamajame Vilniaus forumo susitikime – Ukrainos Konstitucinio Teismo svetainėje, žr.

http://www.ccu.gov.ua/en/novina/preparatory-meeting-vilnius-forum-constitutional-courts-georgia-republic-lithuania-republic

Apie parengiamąjį Vilniaus forumą – BBCJ svetainėje, žr. http://www.bbcj.eu/preparatory-meeting-vilnius-forum-constitutional-courts-georgia-republic-lithuania-republic-moldova-ukraine/

Lietuvos ir Ukrainos Konstitucinių teismų bendradarbiavimas – puikus Lietuvos paramos Ukrainai pavyzdys

http://www.urm.lt/default/lt/naujienos/lietuvos-ir-ukrainos-konstituciniu-teismu-bendradarbiavimaspuikus-lietuvos-paramos-ukrainai-pavyzdys-