En

Įvykiai

Konstitucinis Teismas įgyvendins Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos finansuojamą projektą

2017-05-04

Konstitucinis Teismas jau antrą kartą įgyvendins Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis finansuojamą projektą „Pagalba stiprinant Gruzijos, Moldovos Respublikos, Ukrainos konstitucinių teismų vaidmenį užtikrinant teisinės valstybės principų įgyvendinimą ir apsaugą regiono iššūkių  kontekste“.

Šio projekto tikslas – dalijantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo sukaupta patirtimi stiprinti Rytų partnerystės šalių – Gruzijos, Moldovos Respublikos, Ukrainos – konstitucinės justicijos institucijų vaidmenį užtikrinant teisinės valstybės principų įgyvendinimą ir apsaugą.

Minėtu projektu bus tęsiamos su teisinės valstybės principų įgyvendinimo ir apsaugos užtikrinimu konstitucinės justicijos srityje susijusios iniciatyvos, pradėtos įgyvendinti vykdant projektą „Pagalba stiprinant Gruzijos, Moldovos Respublikos, Ukrainos konstitucinių teismų vaidmenį užtikrinant teisinės valstybės principų įgyvendinimą ir apsaugą“, taip pat vykdomos dvišalio bendradarbiavimo lygmeniu atskirai su kiekvienu iš projekte dalyvaujančių konstitucinių teismų bei daugiašaliu lygmeniu – Baltijos ir Juodosios jūros regionų valstybių konstitucinės justicijos asociacijos veikloje; iš dalies bus tęsiamos ir Konstitucinio Teismo įgyvendinamo Europos Sąjungos lėšomis finansuojamo teisinės paramos Moldovos Respublikos Konstituciniam Teismui projekto iniciatyvos.

Paskata vykdyti tokį projektą tapo Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos, šiuo metu įgyvendinančių svarbias ir sudėtingas Europos lygmens reformas, konstitucinių teismų poreikis aktyviau bendradarbiauti teisinės valstybės principų įgyvendinimo ir apsaugos srityje.

Įgyvendinant šį projektą bus suorganizuotas parengiamasis Vilniaus forumo susitikimas, kuriame dalyvaus Gruzijos, Moldovos Respublikos, Ukrainos ir Lietuvos Respublikos konstitucinių teismų teisėjai. Jame planuojama aptarti aktualiausią su teisinės valstybės principų įgyvendinimu ir apsauga besikeičiančių regiono realijų kontekste susijusią problematiką, identifikuojant tas su teisinės valstybės principų įgyvendinimu ir apsauga susijusias sritis, kuriose turėtų būti stiprinamas valstybių partnerių konstitucinės justicijos institucijų vaidmuo ir kuriose atitinkamai aktualiausia pasidalyti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ir projekto partnerių – užsienio konstitucinės justicijos institucijų sukaupta patirtimi.

Projekto dalyviai planuoja išleisti bendrą leidinį, į kurį bus įdėta ir atsakymų į klausimyną pagrindu parengta bendroji ataskaita. Leidinys bus pristatytas Gruzijos, Moldovos Respublikos, Ukrainos ir Lietuvos Respublikos konstitucinių teismų teisėjų forume (Vilniaus forume).

Projektą numatyta įgyvendinti iki 2018 m. lapkričio 1 d. 

Projekto vadovė – Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo kanclerė Ingrida Danėlienė.

Projekto veiklų koordinatorė – Konstitucinio Teismo teisėjo padėjėja Ieva Saudargaitė.