Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En
En

Įvykiai

Informacija atnaujinta: 2017-11-03 08:51

Gruzijos, Moldovos Respublikos, Ukrainos ir Lietuvos Respublikos konstitucinių teismų teisėjai aptars teisinės valstybės principų įgyvendinimą

2017-10-24

Spalio 24-25 d. Vilniuje vyks parengiamasis Vilniaus forumo susitikimas, kuriame dalyvaus Gruzijos, Moldovos Respublikos, Ukrainos ir Lietuvos Respublikos konstitucinių teismų teisėjai. Šis susitikimas rengiamas įgyvendinant Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis finansuojamą projektą „Pagalba stiprinant Gruzijos, Moldovos Respublikos, Ukrainos konstitucinių teismų vaidmenį užtikrinant teisinės valstybės principų įgyvendinimą ir apsaugą regiono iššūkių  kontekste“.

Konstitucinis Teismas tokio pobūdžio projektą įgyvendina jau antrą kartą. Projekto tikslas – dalijantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo sukaupta patirtimi stiprinti Rytų partnerystės šalių – Gruzijos, Moldovos Respublikos, Ukrainos – konstitucinės justicijos institucijų vaidmenį užtikrinant teisinės valstybės principų įgyvendinimą ir apsaugą.

Parengiamojo Vilniaus forumo dienomis planuojama aptarti aktualiausią su teisinės valstybės principų įgyvendinimu ir apsauga besikeičiančių regiono realijų kontekste susijusią problematiką, identifikuojant tas su teisinės valstybės principų įgyvendinimu ir apsauga susijusias sritis, kuriose turėtų būti stiprinamas valstybių partnerių konstitucinės justicijos institucijų vaidmuo ir kuriose atitinkamai aktualiausia pasidalyti patirtimi.

Parengiamojo Vilniaus forumo susitikimų programoje numatytos diskusijos apie teisės viršenybės principo įgyvendinimą, kuriose dalyvaus ne tik visų projekte dalyvaujančių šalių konstitucinių teismų atstovai, bet ir Lietuvos politikos analizės instituto atstovai.

Gruzijos, Moldovos Respublikos ir Ukrainos konstitucinių teismų pirmininkus priims Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, jie susitiks su Generalinės prokuratūros atstovais, dalyvaus Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25-mečiui skirtame iškilmingame Lietuvos Respublikos Seimo posėdyje.

Minėtu projektu bus tęsiamos su teisinės valstybės principų įgyvendinimo ir apsaugos užtikrinimu konstitucinės justicijos srityje susijusios iniciatyvos, pradėtos įgyvendinti vykdant projektą „Pagalba stiprinant Gruzijos, Moldovos Respublikos, Ukrainos konstitucinių teismų vaidmenį užtikrinant teisinės valstybės principų įgyvendinimą ir apsaugą“, taip pat vykdomos dvišalio bendradarbiavimo lygmeniu atskirai su kiekvienu iš projekte dalyvaujančių konstitucinių teismų bei daugiašaliu lygmeniu – Baltijos ir Juodosios jūros regionų valstybių konstitucinės justicijos asociacijos veikloje; iš dalies bus tęsiamos ir Konstitucinio Teismo įgyvendinamo Europos Sąjungos lėšomis finansuojamo teisinės paramos Moldovos Respublikos Konstituciniam Teismui projekto iniciatyvos.

Paskata vykdyti tokį projektą tapo Gruzijos, Moldovos Respublikos ir Ukrainos, šiuo metu įgyvendinančių svarbias ir sudėtingas Europos lygmens reformas, konstitucinių teismų poreikis aktyviau bendradarbiauti teisinės valstybės principų įgyvendinimo ir apsaugos srityje.

Įgyvendinant šį projektą planuojama išleisti keturių konstitucinių teismų jurisprudencijos pagrindu parengtą bendrą leidinį, kuris bus pristatytas kitų metų spalio mėnesį vyksiančioje tarptautinėje Gruzijos, Moldovos Respublikos, Ukrainos ir Lietuvos Respublikos konstitucinių teismų konferencijoje (Vilniaus forume).

Projektą numatyta įgyvendinti iki 2018 m. lapkričio 1 d.

Projekto vadovė – Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo kanclerė Ingrida Danėlienė.

Projekto veiklų koordinatorė – Konstitucinio Teismo teisėjo padėjėja Ieva Saudargaitė.

 

Aktuali informacija, susijusi su projektu:

Apie projekto dalyvių susitikimą su Lietuvos Respublikos Prezidente Dalia Grybauskaite – LR Prezidentūros svetainėje, žr. https://www.lrp.lt/lt/spaudos-centras/pranesimai-spaudai/nepriklausomi-konstituciniai-teismai-saugiklis-nuo-teisinio-nihilizmo/28676

 Apie Gruzijos Konstitucinio Teismo delegacijos dalyvavimą parengiamajame Vilniaus forumo susitikime – Gruzijos Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. http://www.constcourt.ge/en/news/24-president-of-the-constitutional-court-of-georgia-mr-zaza-tavadze-and-member-of-the-constitutional-court-of-georgia-mrs-irine-imerlishvili-paying-a-working-visit-in-vilnius.page

 Apie Moldovos Respublikos Konstitucinio Teismo delegacijos dalyvavimą parengiamajame Vilniaus forumo susitikime – Moldovos Respublikos Konstitucinio Teismo svetainėje, žr.

http://www.constcourt.md/libview.php?l=en&idc=7&id=1087&t=/Media/News/Independent-constitutional-courts-safeguard-against-legal-nihilism

http://www.constcourt.md/libview.php?l=en&idc=7&id=1088&t=/Media/News/The-Constitutional-Court-of-Moldova-Will-Benefit-From-Assistance-Provided-By-Lithuania


Apie Ukrainos Konstitucinio Teismo delegacijos dalyvavimą parengiamajame Vilniaus forumo susitikime – Ukrainos Konstitucinio Teismo svetainėje, žr.

http://www.ccu.gov.ua/en/novina/preparatory-meeting-vilnius-forum-constitutional-courts-georgia-republic-lithuania-republic