En

Metiniai pranešimai

Metinis Konstitucinio Teismo veiklos pranešimas, 2018 m.
 
Metinis Konstitucinio Teismo veiklos pranešimas, 2017 m.
 
Metinis Konstitucinio Teismo veiklos pranešimas, 2016 m.
 
Metinis Konstitucinio Teismo veiklos pranešimas, 2015 m.
 

Metinis Konstitucinio Teismo veiklos pranešimas, 2014 m.
Išspausdinta Konstitucinio Teismo biuletenyje
„Konstitucinė jurisprudencija“, 2015, Nr. 1 (37), p. 125–266.