En

Konstitucinio Teismo vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai veikla: 2017–2018 metų projektas

 

Apie Projektą:

Nuosekliai stiprindamas santykius su Europos Sąjungos (ES) Rytų partnerystės šalių konstituciniais teismais, Konstitucinis Teismas įgyvendina Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis finansuojamą projektą „Pagalba stiprinant Gruzijos, Moldovos Respublikos, Ukrainos konstitucinių teismų vaidmenį užtikrinant teisinės valstybės principų įgyvendinimą ir apsaugą regiono iššūkių kontekste“ (toliau – Projektas). Projektą pradėta įgyvendinti 2017 metais.

Projekto tikslas – dalijantis Konstitucinio Teismo sukaupta patirtimi stiprinti ES Rytų partnerystės šalių – Gruzijos (Sakartvelo), Moldovos Respublikos, Ukrainos konstitucinės justicijos institucijų vaidmenį užtikrinant teisinės valstybės principų įgyvendinimą ir apsaugą.

Projekto veiklos:

• Parengiamasis Vilniaus forumo susitikimas. 2017 m. spalio 24–25 d. Vilniuje vyko Konstitucinio Teismo suorganizuotas parengiamasis Vilniaus forumo susitikimas, kuriame Gruzijos (Sakartvelo), Lietuvos Respublikos, Moldovos Respublikos ir Ukrainos konstitucinių teismų delegacijos aptarė konstitucinių teismų vaidmenį užtikrinant teisės viršenybę.

Šio susitikimo tikslas – nustatyti projekte dalyvaujantiems teismams aktualiausias su teisės viršenybės užtikrinimu susijusias problemas, išsiaiškinti sritis, dėl kurių projekto dalyviams tikslinga plačiau diskutuoti, atlikti išsamesnę analizę. Konstitucinių teismų atstovai sutarė tolesniame projekto įgyvendinimo etape teisės viršenybės užtikrinimo srityje aktyviai dalytis teismų sukaupta patirtimi, ypatingą dėmesį skirdami konstitucinių teismų nepriklausomumo, žmogaus teisių ribojimo ir atsakingo valdymo klausimams. Susitikimo metu aktualūs regioniniai iššūkiai svarstyti ir su Vilniaus politikos analizės instituto tyrėjais.

Konstitucinių teismų delegacijų vadovai susitiko su Lietuvos Respublikos Prezidente Dalia Grybauskaite. Per susitikimą buvo aptarta konstitucinių teismų svarba kuriant teisinę valstybę, įgyvendinamos teisinės sistemos reformos, teismų sistemos stiprinimas ir Lietuvos pagalba stiprinant projekte dalyvaujančių šalių konstitucinius teismus ir demokratijos procesus jose.

Teisės viršenybės užtikrinimo problemos aptartos susitikime su Generalinės prokuratūros atstovais. Gruzijos (Sakartvelo), Moldovos Respublikos, Ukrainos konstitucinių teismų delegacijos susipažino su jos veikla, generalinis prokuroras Evaldas Pašilis, jo pavaduotojai, kiti prokurorai pristatė tarptautinio teisinio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose patirtį, tarptautinius projektus, kuriuose Generalinės prokuratūros atstovai dalyvauja drauge su kolegomis iš Gruzijos (Sakartvelo), Moldovos Respublikos ir Ukrainos.

Projekto partneriai taip pat dalyvavo Konstitucijos 25-mečiui skirtuose renginiuose – atminimo lentų atidengimo ant Konstitucinio Teismo fasado ceremonijoje, iškilmingame Seimo posėdyje. Šiame posėdyje pranešimus perskaitė Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas, taip pat Moldovos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkas Tudoras Panțîru.

• Klausimynas. Projekto vykdytojas – Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas parengė ir projekto partneriams pateikė užpildyti klausimyną, susijusį su teisinės valstybės principų užtikrinimu ir apsauga. Šio klausimyno tikslas – sudaryti prielaidas nustatyti aktualiausias šalių partnerių konstitucinės justicijos institucijoms kylančias su teisinės valstybės principų įgyvendinimu ir apsauga susijusias problemas regiono iššūkių kontekste. Klausimyne pateikti projekto partneriams aktualūs klausimai, susiję su Vilniaus forumo parengiamajame susitikime nustatytomis sritimis – konstitucinių teismų nepriklausomumu, žmogaus teisių ribojimu ir atsakingu valdymu. Remiantis pateiktais atsakymais bus nustatyta projekto partneriams aktuali problematika ir apibendrinta aktuali Konstitucinio Teismo patirtis.

• Bendras leidinys. 2018 metais bus išleistas projekte dalyvaujančių Gruzijos (Sakartvelo), Lietuvos Respublikos, Moldovos Respublikos ir Ukrainos konstitucinių teismų jurisprudencijos pagrindu parengtas bendras leidinys, skirtas teisinės valstybės principų įgyvendinimo ir apsaugos užtikrinimo klausimams.

• Vilniaus forumas. Gruzijos (Sakartvelo), Lietuvos Respublikos, Moldovos Respublikos ir Ukrainos konstitucinių teismų teisėjų konferencija Vilniaus forumas vyks 2018 m. spalio mėn. Jame projekto vykdytojas Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas su projekto partneriais dalysis sukaupta patirtimi.

Projektą numatyta įgyvendinti iki 2018 m. lapkričio 1 d.
Projekto vadovė – Konstitucinio Teismo kanclerė Ingrida Danėlienė.
Projekto veiklų koordinatorė – Konstitucinio Teismo teisėjo padėjėja Ieva Saudargaitė.

Projekto komunikacija:

Informacija apie Vilniaus forumą skelbiama Ukrainos Užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje:
https://mfa.gov.ua/ua/news-feeds/foreign-offices-news/68127-delegacija-konstitucijnogo-sudu-ukrajini-na-choli-z-jogo-golovoju-stanislavom-shevchukom-vzyala-uchasty-u-nizci-mizhnarodnih-zahodiv-prisvyachenih-dnyu-konstituciji-ta-25-richchyu-konstitucijnogo-sudu-litovsykoji-respubliki?fbclid=IwAR3LpwXSWiMEtF1M8aI0i5BYEBdILbLvCXabx3ZerShl0dlc2PzAGF9-nNc

Gruzijos (Sakartvelo), Moldovos Respublikos, Lietuvos Respublikos ir Ukrainos konstitucinių teismų teisėjai nagrinės grėsmes teisinei valstybei regiono iššūkių kontekste
http://www.lrkt.lt/lt/naujienos/ivykiai/gruzijos-sakartvelo-moldovos-respublikos-lietuvos-respublikos-ir-ukrainos-konstituciniu-teismu-teisejai-nagrines-gresmes-teisinei-valstybei-regiono-issukiu-kontekste/1185
http://www.įstatymai.lt/portal/start.asp?act=news&Tema=1&str=65229

Informacija apie Vilniaus forumą patalpinta Gruzijos (Sakartvelo) Konstitucinio Teismo svetainėje:
http://www.constcourt.ge/ge/home/sakonstitucio-sasamartlos-tavmdjdomare-da-sakonstitucio-sasamartlos-wevrebi-vilniusshi-gaemgzavrnen.page

Informacija apie Vilniaus forumą skelbiama Lenkijos Respublikos Konstitucinio Tribunolo interneto svetainėje:
http://trybunal.gov.pl/wiadomosci/uroczystosci-spotkania-wyklady/art/10331-forum-wilenskie/

Informacija apie Vilniaus forumą skelbiama Lenkijos televizijos Vilniaus padalinio interneto puslapyje:
http://www.wilnoteka.lt/artykul/w-wilnie-odbywa-sie-miedzynarodowa-konferencja-sedziow-konstytucyjnych

Informacija apie Vilniaus forumą skelbiama kituose Lenkijos interneto portaluose:
https://forsal.pl/artykuly/1319119,prezes-tk-julia-przylebska-jest-wsparcie-ze-strony-litwy.html
http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1319135,przylebska-o-reformie-sadownictwa-i-wsparciu-ze-strony-litwy.html 
https://niezalezna.pl/242671-litwa-ramie-w-ramie-z-polska-padly-wazne-slowa-o-reformie-sadownictwa

Informacija apie Vilniaus forumą skelbiama Ukrainos Konstitucinio Teismo interneto svetainėje:
http://www.ccu.gov.ua/novyna/robochyy-vizyt-delegaciyi-konstytuciynogo-sudu-ukrayiny-do-lytovskoyi-respubliky

Apie projekto dalyvių susitikimą su Lietuvos Respublikos Prezidente Dalia Grybauskaite – LR Prezidentūros svetainėje, žr. https://www.lrp.lt/lt/spaudos-centras/pranesimai-spaudai/nepriklausomi-konstituciniai-teismai-saugiklis-nuo-teisinio-nihilizmo/28676

Apie Gruzijos Konstitucinio Teismo delegacijos dalyvavimą parengiamajame Vilniaus forumo susitikime – Gruzijos Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. http://www.constcourt.ge/en/news/24-president-of-the-constitutional-court-of-georgia-mr-zaza-tavadze-and-member-of-the-constitutional-court-of-georgia-mrs-irine-imerlishvili-paying-a-working-visit-in-vilnius.page

Apie Moldovos Respublikos Konstitucinio Teismo delegacijos dalyvavimą parengiamajame Vilniaus forumo susitikime – Moldovos Respublikos Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. http://www.constcourt.md/libview.php?l=en&idc=7&id=1087&t=/Media/News/Independent-constitutional-courts-safeguard-against-legal-nihilismhttp://www.constcourt.md/libview.php?l=en&idc=7&id=1088&t=/Media/News/The-Constitutional-Court-of-Moldova-Will-Benefit-From-Assistance-Provided-By-Lithuania

Apie Ukrainos Konstitucinio Teismo delegacijos dalyvavimą parengiamajame Vilniaus forumo susitikime – Ukrainos Konstitucinio Teismo svetainėje, žr. http://www.ccu.gov.ua/en/novina/preparatory-meeting-vilnius-forum-constitutional-courts-georgia-republic-lithuania-republic

Apie parengiamąjį Vilniaus forumą – BBCJ svetainėje, žr. http://www.bbcj.eu/preparatory-meeting-vilnius-forum-constitutional-courts-georgia-republic-lithuania-republic-moldova-ukraine/

Lietuvos ir Ukrainos Konstitucinių teismų bendradarbiavimas – puikus Lietuvos paramos Ukrainai pavyzdys
http://www.urm.lt/default/lt/naujienos/lietuvos-ir-ukrainos-konstituciniu-teismu-bendradarbiavimaspuikus-lietuvos-paramos-ukrainai-pavyzdys-

Konstitucinio Teismo pirmininko Dainiaus Žalimo interviu radijo stočiai „Znad Wilii“ apie Konstitucinio Teismo veiklos aktualijas bei įgyvendinamą Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis finansuojamą projektą „Pagalba stiprinant Gruzijos, Moldovos Respublikos, Ukrainos konstitucinių teismų vaidmenį užtikrinant teisinės valstybės principų įgyvendinimą ir apsaugą regiono iššūkių  kontekste“ (2018-05-07).
http://zw.lt/salon-polityczny/zalimas-sad-konstytucyjny-jest-niezalezny/

2016 metų projektas

Konstitucinis Teismas Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis finansuojamą projektą pirmą kartą įgyvendino 2016 metais.

Šis projektas vadinosi „Pagalba stiprinant Gruzijos, Moldovos Respublikos, Ukrainos konstitucinių teismų vaidmenį užtikrinant teisinės valstybės principų įgyvendinimą ir apsaugą“. Jį įgyvendinant su ES Rytų partnerystės šalių konstitucinių teismų atstovais dalytasi gerąja ir aktualiąja patirtimi, vertinga stiprinant šių institucijų vaidmenį, užtikrinant vieno pamatinių ES principų – teisinės valstybės principo įgyvendinimą ir apsaugą. Be to, buvo surengta tarptautinė Lietuvos ir šalių partnerių – Gruzijos (Sakartvelo), Moldovos ir Ukrainos – konstitucinių teismų teisėjų konferencija (Vilniaus forumas).

Pirmojo projekto pagrindu 2017 metais buvo išleistas leidinys anglų kalba, kuriame pristatyta apibendrinta Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo oficialioji konstitucinė doktrina pagarbos tarptautinei teisei, teisės į teisingą teismą ir valdžių padalijimo principų įgyvendinimo užtikrinimo klausimais, pateikta aktualiausia užsienio partnerių šios srities patirtis. Jame taip pat pateiktos apibendrintos išvados dėl teisinės valstybės principo įgyvendinimo Gruzijoje (Sakartvele), Moldovos Respublikoje ir Ukrainoje ir įžvalgos dėl šių šalių konstitucinių teismų vaidmens šioje srityje.

Projektų leidiniai:

   

The Implementation and Protection of the Principles of the Rule of Law in the Context of Regional Challenges in Georgia, the Republic of Lithuania, the Republic of Moldova, and Ukraine. Vilnius, 2018, 208 p.
Leidinyje spausdinami 2018 m. spalio 25–26 d. Vilniuje vykusios tarptautinės Gruzijos, Lietuvos Respublikos, Moldovos Respublikos ir Ukrainos konstitucinių teismų teisėjų konferencijos (Vilniaus forumo) pranešimai ir kita aktuali medžiaga – atitinkama Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo doktrina, Gruzijos, Moldovos Respublikos ir Ukrainos konstitucinių teismų jurisprudencija, taip pat naujausia Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencija, susijusi su teisės viršenybės principais.

Turinys     PDF

The Implementation and Protection of the Principles of the Rule of Law in Georgia, the Republic of Lithuania, the Republic of Moldova, and Ukraine. Vilnius, 2016, 210 p.
Leidinyje spausdinami 2016 m. spalio 24–25 d. Vilniuje vykusios tarptautinės Gruzijos, Moldovos Respublikos, Lietuvos Respublikos ir Ukrainos konstitucinių teismų teisėjų konferencijos (Vilniaus forumo) pranešimai ir kita aktuali medžiaga – atitinkama Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo doktrina, Gruzijos, Moldovos Respublikos, Lietuvos Respublikos ir Ukrainos konstitucinių teismų jurisprudencija, taip pat apžvelgiami tam tikri teisinės valstybės principų taikymo šiose valstybėse aspektai.

Turinys     PDF