En

Teismo naujienos

Konstitucijai prieštarauja Seimo nutarimo nuostata dėl balsavimo privalomajame referendume dėl Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo dvi dienas su dviejų savaičių pertrauka, taip pat kai kurios Referendumo įstatymo nuostatos

2019-02-15

Skelbiamas nutarimas byloje dėl Seimo nutarimo nuostatos, pagal kurią balsavimas privalomajame referendume dėl Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo turi vykti dvi dienas su dviejų savaičių pertrauka, atitikties Konstitucijai

2019-02-14

Konstitucinis Teismas priėmė dalį prašymo ištirti teisinio reguliavimo, kuriuo nustatyta biudžeto lėšų skyrimo mokslo ir studijų institucijų moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai ir meno veiklai plėtoti tvarka, atitiktį Konstitucijai

2019-02-12

Pareiškėjai grąžintas prašymas ištirti Vyriausybės nutarimo dėl metinės valstybinių miškų pagrindinių miško kirtimų normos patvirtinimo atitiktį Konstitucijai ir įstatymams

2019-02-01

Žodinio proceso tvarka nagrinėjama byla dėl Seimo nutarimo nuostatos, pagal kurią balsavimas privalomajame referendume dėl Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo turi vykti dvi dienas su dviejų savaičių pertrauka, atitikties Konstitucijai

2019-01-28

Pareiškėjui grąžintas prašymas ištirti Vyriausybės nutarimo dėl nekilnojamojo turto objektų perdavimo Valstybės turto fondui atitiktį Konstitucijai

2019-01-23

Pareiškėjui Seimui grąžintas prašymas ištirti kai kurių Seimo statuto nuostatų, susijusių su ekspertiniu įstatymų projektų vertinimu, atitiktį Konstitucijai

2019-01-18

Priimtas nagrinėti prašymas ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja teisinis reguliavimas, kuriuo nustatytas maksimalus vienkartinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi tinklų operatorių naudai nustatytu žemės servitutu, dydis

2019-01-17

Atsisakymas išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje sutuoktiniui ar partneriui negali būti grindžiamas vien užsieniečio lytine tapatybe ir (ar) seksualine orientacija

2019-01-11

Pareiškėjui grąžintas prašymas ištirti Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nuostatos ir pagal ją administraciniam teismui apskųstų Vyriausybės nutarimų atitiktį Konstitucijai

2019-01-11